<<    yoasuvaa 1    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  

Jos1.1 karththarudaiya thaasanaagiya moasea mariththapinbu, karththar moaseayin oozhiyakkaaranaana noonin kumaaran yoasuvaavai noakki:

Jos1.2 en thaasanaagiya moasea mariththuppoanaan; ippozhuthu neeyum intha janangga'l ellaarum ezhunthu, intha yoarthaanaik kadanthu, israveal puththirarukku naan kodukkum theasaththukkup poangga'l.

Jos1.3 naan moaseakkuch sonnapadi ungga'l kaaladi mithikkum evvidaththaiyum ungga'lukkuk koduththean.

Jos1.4 vanaantharamum intha leebanoanum thodanggi aipiraaththu nathiyaana periya nathimattumu'l'la eaththiyarin theasam anaiththum, sooriyan asthamikki'ra thisaiyaana periya samuththiramvaraikkum ungga'l ellaiyaayirukkum.

Jos1.5 nee uyiroadirukkum naa'lellaam oruvanum unakku munbaaga ethirththu ni'rpathillai; naan moaseayoadea irunthathupoala, unnoadum iruppean; naan unnaivittu vilaguvathumillai, unnaik kaividuvathumillai.

Jos1.6 balangko'ndu thidamanathaayiru; intha janaththin pithaakka'lukku naan koduppean en'ru aa'naiyitta theasaththai nee ivarga'lukkup panggiduvaay.

Jos1.7 en thaasanaagiya moasea unakkuk ka'rpiththa niyaayappiramaa'naththinpadiyellaam seyyak kavanamaayirukkamaaththiram migavum balangko'ndu thidamanathaayiru; nee poagum idamellaam buththimaanaay nadanthuko'l'lumpadikku, athai vittu valathu idathupu'ram vilagaathiruppaayaaga.

Jos1.8 intha niyaayappiramaa'na pusthagam un vaayaivittup piriyaathiruppathaaga; ithil ezhuthiyirukki'ravaiga'linpadiyellaam nee seyyak kavanamaayirukkumpadi, iravum pagalum athaith thiyaaniththuk ko'ndiruppaayaaga; appozhuthu nee un vazhiyai vaaykkappa'n'nuvaay, appozhuthu buththimaanaayum nadanthuko'l'luvaay.

Jos1.9 naan unakkuk katta'laiyidavillaiyaa? balangko'ndu thidamanathaayiru; thigaiyaathea, kalanggaathea, nee poagum idamellaam un theavanaagiya karththar unnoadea irukki'raar en'raar.

Jos1.10 appozhuthu yoasuvaa janangga'lin athibathiga'lai noakki:

Jos1.11 neengga'l paa'layaththai uruva nadanthupoay, janangga'laip paarththu: ungga'lukku poajanapathaarththangga'lai aayaththampa'n'nungga'l; ungga'l theavanaagiya karththar ungga'lukkuch suthantharikkak kodukkum theasaththai neengga'l suthanthariththukko'l'lumpadikku, innum moon'runaa'laikku'l'lea intha yoarthaanaik kadanthupoaveerga'l en'ru sollachsonnaan.

Jos1.12 pinbu yoasuvaa: roobaniyaraiyum kaaththiyaraiyum manaaseayin paathik koaththiraththaaraiyum noakki:

Jos1.13 karththarudaiya thaasanaagiya moasea ungga'lukkuk ka'rpiththa vaarththaiyai ninaiththukko'l'lungga'l; ungga'l theavanaagiya karththar ungga'lai i'laippaa'rappa'n'ni, intha theasaththai ungga'lukkuk koduththaarea.

Jos1.14 ungga'l pe'nsaathiga'lum pi'l'laiga'lum mirugajeevanga'lum, moasea ungga'lukku yoarthaanukku ippu'raththilea koduththa theasaththil irukkattum; ungga'lilu'l'la yuththaveerar yaavarum ungga'l sagoathararukku munbaaga a'niya'niyaayk kadanthupoay,

Jos1.15 karththar ungga'laippoala ungga'l sagoathararaiyum i'laippaa'rappa'n'ni, avarga'lum ungga'l theavanaagiya karththar thangga'lukkuk kodukkum theasaththaich suthanthariththukko'l'lumattum, avarga'lukku uthaviseyyakkadaveerga'l; pinbu neengga'l karththarudaiya thaasanaagiya moasea ungga'lukku yoarthaanukku ippu'raththil sooriyan uthikkum thisaikku nearaagak koduththa ungga'l suthantharamaana theasaththukkuth thirumbi, athaich suthanthariththukko'ndiruppeerga'laaga en'raan.

Jos1.16 appozhuthu avarga'l yoasuvaavukkup pirathiyuththaramaaga: neer engga'lukkuk katta'laiyidugi'rathaiyellaam seyvoam; neer engga'lai anuppum idamenggum poavoam.

Jos1.17 naangga'l moaseakkuch sevikoduththathupoala umakkum sevikoduppoam; ummudaiya theavanaagiya karththarmaaththiram moaseayoadea irunthathupoala, ummoadum iruppaaraaga.

Jos1.18 neer engga'lukkuk katta'laiyidum sagala kaariyaththilum ummudaiya sollaik kea'laamal, ummudaiya vaakkukku murattaattampa'n'nugi'ra evanum kolaiseyyappadakkadavan; balangko'ndu thidamanathaaymaaththiram irum en'raarga'l.

<<    yoasuvaa 2    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24  

Jos2.1 noonin kumaaranaagiya yoasuvaa siththeemilirunthu veavukaararaagiya ira'ndu manusharai iragasiyamaay veavupaarkkumpadi anuppi: neengga'l poay theasaththaiyum erigoavaiyum paarththuvaarungga'l en'raan. avarga'l poay, raahaab ennum peyarko'nda veasiyin veettukku'l piraveasiththu, anggea thangginaarga'l.

Jos2.2 theasaththai veavupaarkkumpadi, israveal puththiraril sila manushar intha raaththiriyilea inggea vanthaarga'l en'ru erigoavin raajaavukkuch sollappattathu.

Jos2.3 appozhuthu erigoavin raajaa raahaaba'ndaikku aa'l anuppi: unnidaththil vanthu, un veettukku'l piraveasiththa manusharai ve'liyea ko'nduvaa; avarga'l theasaththaiyellaam veavupaarkkumpadi vanthaarga'l en'ru sollachsonnaan.

Jos2.4 antha sthiree avvira'ndu manusharaiyum ko'ndupoay avarga'lai o'liththuvaiththu: meythaan, ennidaththil manushar vanthirunthaarga'l; aanaalum avarga'l evvidaththaaroa enakkuth theriyaathu.

Jos2.5 vaasalai adaikkum nearaththil iruttuvea'laiyilea, antha manushar pu'rappattup poayvittaarga'l; avarga'l enggea poanaarga'loa enakkuth theriyaathu; avarga'laich seekkiramaayp poayth theadungga'l; neengga'l avarga'laip pidiththukko'l'lalaam en'raa'l.

Jos2.6 ava'l avarga'lai veettinmeal ea'rappa'n'ni, veettinmeal parappappatta sa'nal thattaiga'lukku'l'lea ma'raiththu vaiththirunthaa'l.

Jos2.7 antha manushar yoarthaanukkup poagi'ra vazhiyil thu'raiga'lmattum avarga'laith theadappoanaarga'l; avarga'laith theadugi'ravarga'l pu'rappattavudanea vaasal adaikkappattathu.

Jos2.8 antha manushar paduththukko'l'lumunnea ava'l veettinmeal avarga'lidaththi'rku ea'rippoay,

Jos2.9 karththar ungga'lukku theasaththai oppukkoduththaaren'rum, ungga'laippat'ri engga'lukkuth thigil pidiththirukki'rathen'rum, ungga'laikku'riththu theasaththuk kudiga'l ellaarum soarnthupoanaarga'len'rum a'rivean.

Jos2.10 neengga'l egipthilirunthu pu'rappattapoathu, karththar ungga'lukku munbaagach sivantha samuththiraththin tha'n'neerai vat'rippoagappa'n'ninathaiyum, neengga'l yoarthaanukku appu'raththil sanggaaram pa'n'nina emoariyarin ira'ndu raajaakka'laagiya seegoanukkum oakukkum seythathaiyum kea'lvippattoam.

Jos2.11 kea'lvippattapoathu engga'l iruthayam karainthupoayit'ru, ungga'laalea ellaarudaiya thairiyamum at'ruppoayit'ru; ungga'l theavanaagiya karththarea uyara vaanaththilum keezhea boomiyilum theavanaanavar.

Jos2.12 ippoathum, naan ungga'lukkuth thayavuseythapadiyinaal, neengga'lum en thagappan kudumbaththukkuth thayavuseyvoam en'ru karththarpearil enakku aa'naiyittu,

Jos2.13 neengga'l en thagappanaiyum en thaayaiyum en sagoathararaiyum en sagoathariga'laiyum avarga'lukku u'ndaana ellaavat'raiyum uyiroadea vaiththu, engga'l jeevanaich saavukkuth thappuvikkumpadi, enakku nichchayamaana adaiyaa'laththaik kodukkavea'ndum en'raa'l.

Jos2.14 appozhuthu antha manushar ava'lai noakki: engga'l jeevanea ungga'l jeevanukku eedu; neengga'l engga'l kaariyaththai ve'lippaduththaathirunthaal, karththar engga'lukkuth theasaththaik kodukkumpoathu, naangga'l thayaiyum saththiyamum paaraattuvoam en'raarga'l.

Jos2.15 appozhuthu avarga'laik kayit'rinaalea jannalvazhiyaay i'rakkivittaa'l; ava'l veedu alanggaththin mathilil irunthathu; alanggaththilea ava'l kudiyirunthaa'l.

Jos2.16 appozhuthu ava'l avarga'lai noakki: theadugi'ravarga'l ungga'laik kaa'naathapadikku, neengga'l malaiyilea poay, avarga'l thirumbivarumattum anggea moon'runaa'l o'liththirunthu, pinbu ungga'l vazhiyea poangga'l en'raa'l.

Jos2.17 appozhuthu antha manushar ava'lai noakki: ithoa, naangga'l theasaththukku'l piraveasikkumpoathu, nee inthach sivappunool kayit'rai engga'lai i'rakkivitta jannalilea katti, un thagappanaiyum un thaayaiyum un sagoathararga'laiyum un thagappan kudumbaththaar anaivaraiyum unnidaththil un veettilea searththukko'l.

Jos2.18 illaavittaal nee engga'l kaiyil vaanggina aa'naikku neenggalaayiruppoam.

Jos2.19 evanaagilum un veettu vaasalga'lilirunthu ve'liyea pu'rappattaal, avanudaiya iraththappazhi avan thalaiyinmeal irukkum; engga'lmeal kut'ram illai; unnoadea veettil irukki'ra evanmealaagilum kaipoadappattatheayaagil, avanudaiya iraththappazhi engga'l thalaiyinmeal irukkum.

Jos2.20 nee engga'l kaariyaththai ve'lippaduththinaayeayaanaal, nee engga'l kaiyil vaanggina aa'naikku neenggalaayiruppoam en'raarga'l.

Jos2.21 atha'rku ava'l: ungga'l vaarththaiyinpadiyea aagakkadavathu en'ru solli, avarga'lai anuppivittaa'l; avarga'l poayvittaarga'l; pinbu ava'l anthach sivappuk kayit'rai jannalilea kattivaiththaa'l.

Jos2.22 avarga'l poay, malaiyilea searnthu, theadugi'ravarga'l thirumbivarumattum, moon'runaa'l anggea thariththirunthaarga'l; theadugi'ravarga'l vazhiyilellaam avarga'laith theadiyum kaa'naatheapoanaarga'l.

Jos2.23 antha ira'ndu manusharum thirumbi, malaiyilirunthu i'ranggi, aat'raikkadanthu, noonin kumaaranaagiya yoasuvaavinidaththil vanthu, thangga'lukkuch sambaviththa yaavaiyum avanukkuth theriviththu;

Jos2.24 karththar theasaththaiyellaam nammudaiya kaiyil oppukkoduththaar; theasaththin kudiga'lellaam namakkumunbaagach soarnthupoanaarga'l en'ru avanoadea sonnaarga'l.

<<    yoasuvaa 3    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17  

Jos3.1 athikaalamea yoasuvaa ezhunthiruntha pinbu, avanum israveal puththirar anaivarum siththeemilirunthu pirayaa'nampa'n'ni, yoarthaanmattum vanthu, athaik kadanthupoagumunnea anggea iraaththangginaarga'l.

Jos3.2 moon'runaa'l sen'rapinbu, athibathiga'l paa'layam enggum poay,

Jos3.3 janangga'lai noakki: neengga'l ungga'l theavanaagiya karththarudaiya udanpadikkaip pettiyaiyum athaich sumakki'ra leaviyaraagiya aasaariyarga'laiyum ka'ndavudanea, neengga'lum ungga'l idaththaivittup pirayaa'nappattu, atha'rkup pinsellungga'l.

Jos3.4 ungga'lukkum atha'rkum idaiyilea ira'ndaayiram muzhath thooramaana idam irukkavea'ndum; neengga'l nadakkavea'ndiya vazhiyai a'riyumpadikku, atha'rkuch sameebamaay varaathiruppeerga'laaga; itha'rku munnea neengga'l orupoathum intha vazhiyaay nadanthupoagavillai en'ru solli katta'laiyittaarga'l.

Jos3.5 yoasuvaa janangga'lai noakki: ungga'laip parisuththampa'n'nikko'l'lungga'l; naa'laikkuk karththar ungga'l naduvilea a'rputhangga'laich seyvaar en'raan.

Jos3.6 pinbu yoasuvaa aasaariyarga'lai noakki: neengga'l udanpadikkaip pettiyai eduththukko'ndu, janangga'lukku munnea nadanthupoangga'l en'raan; appadiyea udanpadikkaip pettiyai eduththukko'ndu janangga'lukku munnea poanaarga'l.

Jos3.7 karththar yoasuvaavai noakki: naan moaseayoadea irunthathupoala, unnoadum irukki'rean enbathai isravealarellaarum a'riyumpadikku, in'ru avarga'l ka'nga'lukkumunbaaga unnai meanmaippaduththuvean.

Jos3.8 udanpadikkaip pettiyaich sumakki'ra aasaariyaraip paarththu: neengga'l yoarthaan tha'n'neer oaraththil searumpoathu, yoarthaanil nillungga'l en'ru nee katta'laiyiduvaayaaga en'raar.

Jos3.9 yoasuvaa israveal puththirarai noakki: neengga'l inggea searnthu, ungga'l theavanaagiya karththarudaiya vaarththaiga'laik kea'lungga'l en'raan.

Jos3.10 pinbu yoasuvaa: jeevanu'l'la theavan ungga'l naduvea irukki'raar enbathaiyum, avar kaanaaniyaraiyum eaththiyaraiyum eaviyaraiyum perisiyaraiyum kirkaasiyaraiyum emoariyaraiyum eboosiyaraiyum ungga'lukku munbaagath thuraththividuvaar enbathaiyum, neengga'l a'rinthuko'lvatha'rku adaiyaa'lamaaga:

Jos3.11 ithoa, sarva boomikkum aa'ndavaraayirukki'ravarudaiya udanpadikkaip petti ungga'lukku munnea yoarthaanilea poagi'rathu.

Jos3.12 ippozhuthum israveal koaththirangga'lilea pannira'ndupearai, ovvoru koaththiraththukku ovvoruvaraagap piriththedungga'l.

Jos3.13 sambavippathu ennaven'raal, sarva boomikkum aa'ndavaraagiya karththarin pettiyaich sumakki'ra aasaariyarga'lin u'l'langkaalga'l yoarthaanin tha'n'neerilea pattamaaththiraththil, mealeayirunthu oadivarugi'ra yoarthaanin tha'n'neer oadaamal oru kuviyalaaga ni'rkum en'raan.

Jos3.14 janangga'l yoarthaanaik kadanthupoagath thangga'l koodaarangga'lilirunthu pu'rappattaarga'l; aasaariyarga'l udanpadikkaip pettiyai janangga'lukku munnea sumanthuko'ndupoay, yoarthaanmattum vanthaarga'l.

Jos3.15 yoarthaan a'ruppukkaalam muzhuvathum karaipura'ndupoam. pettiyaich sumakki'ra aasaariyarga'lin kaalga'l tha'n'neerin oaraththil pattavudanea,

Jos3.16 mealeayirunthu oadivarugi'ra tha'n'neer nin'ru saarthaanukkaduththa aathaam oorvaraikkum oru kuviyalaagak kuvinthathu; uppukkadal ennum samanaana ve'liyin kadalukku oadivarugi'ra tha'n'neer pirinthu oadit'ru; appozhuthu janangga'l erigoavukku ethirea kadanthupoanaarga'l.

Jos3.17 sagala janangga'lum yoarthaanaik kadanthu theeruma'lavum, karththarudaiya udanpadikkaip pettiyaich sumakki'ra aasaariyarga'l yoarthaanin naduvilea tha'n'neerillaatha tharaiyil kaaloon'ri ni'rkumpoathu, isravealarellaarum tha'n'neerat'ra ularntha tharaivazhiyaayk kadanthupoanaarga'l.

<<    yoasuvaa 4    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24  

Jos4.1 janangga'l ellaarum yoarthaanaik kadanthu theernthapoathu, karththar yoasuvaavai noakki:

Jos4.2 neengga'l, ovvoru koaththiraththi'rku ovvoruvaraaga janangga'lil pannira'ndupearaith therinthuko'ndu,

Jos4.3 inggea yoarthaanin naduvilea aasaariyarga'lin kaalga'l nilaiyaay nin'ra idaththilea pannira'ndu ka'rka'lai eduththu, avaiga'lai ungga'loadeakooda akkaraikkuk ko'ndupoay, neengga'l in'ru iravil thanggum sthaanaththilea avaiga'lai vaiyungga'l en'ru avarga'lukkuk katta'laiyidungga'l en'raar.

Jos4.4 appozhuthu yoasuvaa israveal puththiraril ovvoru koaththiraththi'rku ovvoruvaraaga aayaththappaduththiyiruntha pannira'ndupearai azhaiththu,

Jos4.5 avarga'lai noakki: neengga'l yoarthaanin maththiyil ungga'l theavanaagiya karththarin pettikku munbaagak kadanthupoay, ungga'lukku'l'lea oru adaiyaa'lamaayirukkumpadikku, israveal puththirarudaiya koaththirangga'lin ilakkaththi'rkuch sariyaaga, ungga'lil ovvoruvan ovvoru kallaith than thoa'linmeal eduththukko'ndu poangga'l.

Jos4.6 naa'lai inthak ka'rka'l eathen'ru ungga'l pi'l'laiga'l ungga'laik keadkumpoathu,

Jos4.7 neengga'l: karththarudaiya udanpadikkaip pettikku munbaaga yoarthaanin tha'n'neer pirinthupoanathinaal avaiga'l vaikkappattirukki'rathu; yoarthaanaik kadanthupoagi'rapoathu, yoarthaanin tha'n'neer pirinthupoayit'ru; aagaiyaal inthak ka'rka'l israveal puththirarukku en'raikkum ninaippoottum adaiyaa'lam en'ru sollungga'l en'raan.

Jos4.8 yoasuvaa katta'laiyittapadi israveal puththirar seythu, karththar yoasuvaavoadea sonnapadiyea, israveal puththirarudaiya koaththirangga'lin ilakkaththi'rkuch sariyaagap pannira'ndu ka'rka'lai yoarthaanin naduvil eduththu, avaiga'laith thangga'loadeakooda akkaraikkuk ko'ndupoay, thaangga'l thanggina idaththilea vaiththaarga'l.

Jos4.9 yoarthaanin naduvilum udanpadikkaip pettiyaich sumantha aasaariyarin kaalga'l nin'ra idaththilea yoasuvaa pannira'ndu ka'rka'lai naattinaan; avaiga'l innaa'lmattum anggea irukki'rathu.

Jos4.10 moasea yoasuvaavukkuk katta'laiyittiruntha ellaavat'rinpadiyum janangga'lukkuch sollumpadi, karththar yoasuvaavukkuk katta'laiyittavaiyellaam seythu mudiyumattum, pettiyaich sumakki'ra aasaariyar yoarthaanin naduvea nin'raarga'l; janangga'l theeviriththuk kadanthupoanaarga'l.

Jos4.11 janamellaam kadanthupoanapinbu, karththarudaiya pettiyum kadanthathu; aasaariyar janaththukku munbaagap poanaarga'l.

Jos4.12 rooban puththirarum kaath puththirarum manaaseayin paathik koaththiraththaarum moasea thangga'lukkuch sonnapadiyea a'niya'niyaay israveal puththirarukku munbaagak kadanthupoanaarga'l.

Jos4.13 ea'rakku'raiya naa'rpathinaayirampear yuththasannaththaraay yuththampa'n'numpadi, karththarukku munbaaga erigoavin samanaana ve'liga'lukkuk kadanthupoanaarga'l.

Jos4.14 annaa'lilea karththar yoasuvaavaich sagala isravealarin ka'nga'lukku munbaagavum meanmaippaduththinaar; avarga'l moaseakkup bayanthirunthathupoala, avanukkum, avan uyiroadiruntha naa'lellaam bayanthirunthaarga'l.

Jos4.15 karththar yoasuvaavai noakki:

Jos4.16 saadchiyin pettiyaich sumakki'ra aasaariyar yoarthaanilirunthu karaiyea'rumpadi avarga'lukkuk katta'laiyidu en'ru sonnaar.

Jos4.17 yoasuvaa: yoarthaanilirunthu karaiyea'ri vaarungga'l en'ru aasaariyarga'lukkuk katta'laiyittaan.

Jos4.18 appozhuthu karththarudaiya udanpadikkaip pettiyaich sumakki'ra aasaariyar yoarthaan naduvilirunthu ea'ri, avarga'l u'l'langkaalga'l karaiyil oon'rinapoathu, yoarthaanin tha'n'neerga'l thangga'lidaththukkuth thirumbi, munpoala athin karaiyenggum pura'ndathu.

Jos4.19 inthappiragaaramaaga muthal maatham paththaam theathiyilea janangga'l yoarthaanilirunthu karaiyea'ri, erigoavukkuk keezhellaiyaana kilgaalilea paa'layami'rangginaarga'l.

Jos4.20 avarga'l yoarthaanil eduththuk ko'nduvantha anthap pannira'ndu ka'rka'laiyum yoasuvaa kilgaalilea naatti,

Jos4.21 israveal puththirarai noakki: naa'lai ungga'l pi'l'laiga'l inthak ka'rka'l eathen'ru thangga'l pithaakka'laik keadkumpoathu,

Jos4.22 neengga'l ungga'l pi'l'laiga'lukku a'rivikkavea'ndiyathu ennaven'raal: isravealar vettaantharai vazhiyaay intha yoarthaanaik kadanthuvanthaarga'l.

Jos4.23 boomiyin sagala janangga'lum karththarudaiya karam balaththathen'ru a'riyumpadikkum, neengga'l sagala naa'lum ungga'l theavanaagiya karththarukkup bayappadumpadikkum,

Jos4.24 ungga'l theavanaagiya karththar sivantha samuththiraththin tha'n'neerai naangga'l kadanthu theerumattum engga'lukku munbaaga vat'rippoagappa'n'ninathu poala, ungga'l theavanaagiya karththar yoarthaanin tha'n'neerukkum seythu, athai ungga'lukku munbaaga neengga'l kadanthu theeruma'lavum vat'rippoagappa'n'ninaar en'ru a'rivikkakkadaveerga'l en'raan.

<<    yoasuvaa 5    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15  

Jos5.1 israveal puththirar kadanthu theeruma'lavum, karththar yoarthaanin tha'n'neerai avarga'lukku munbaaga vat'rippoagappa'n'ninathai, yoarthaanukku mealkaraiyil kudiyiruntha emoariyarin sagala raajaakka'lum, samuththiraththarugea kudiyiruntha kaanaaniyarin sagala raajaakka'lum keattathumutha'rko'ndu, avarga'l iruthayam karainthu, israveal puththirarukku munbaagach soarnthupoanaarga'l.

Jos5.2 akkaalaththilea karththar yoasuvaavai noakki: nee karukkaana kaththiga'lai u'ndaakki, thirumba ira'ndaamvisai israveal puththirarai viruththaseathanampa'n'nu en'raar.

Jos5.3 appozhuthu yoasuvaa karukkaana kaththiga'lai u'ndaakki, israveal puththirarai aarloath meattilea viruththaseathanampa'n'ninaan.

Jos5.4 yoasuvaa ippadi viruththaseathanam pa'n'nina mugaantharam ennaven'raal: egipthilirunthu pu'rappatta sagala aa'nmakka'laagiya yuththapurushar ellaarum egipthilirunthu pu'rappattapinbu, vazhiyil vanaantharaththilea maa'ndupoanaarga'l.

Jos5.5 egipthilirunthu pu'rappatta ellaa janangga'lum viruththaseathanampa'n'nappattirunthaarga'l; avarga'l egipthilirunthu pu'rappattapinbu, vazhiyil vanaantharaththilea pi'rantha sagala janangga'lum viruththaseathanampa'n'nappadaathirunthaarga'l.

Jos5.6 karththarudaiya saththaththi'rkuk keezhppadiyaama'rpoana egipthilirunthu pu'rappatta yuththapurusharaana yaavarum maa'lumattum, israveal puththirar naa'rpathuvarusham vanaantharaththil nadanthu thirinthaarga'l; karththar engga'lukkuk kodukkumpadi avarga'l pithaakka'lukku aa'naiyitta paalum theanum oadugi'ra theasaththai avarga'l kaa'nbathillai en'ru karththar avarga'lukku aa'naiyittirunthaar.

Jos5.7 avarga'lukkup bathilaaga avar ezhumbappa'n'nina avarga'l pi'l'laiga'lai yoasuvaa viruththaseathanampa'n'ninaan; vazhiyilea avarga'lai viruththaseathanam pa'n'naathathinaal avarga'l viruththaseathanam illaathirunthaarga'l.

Jos5.8 janangga'lellaarum viruththaseathanam pa'n'nappattuth theernthapinbu, avarga'l ku'namaagumattum thangga'lthangga'l idaththilea paa'layaththil thariththirunthaarga'l.

Jos5.9 karththar yoasuvaavai noakki: in'ru egipthin ninthaiyai ungga'lmeal iraathapadikkup purattippoattean en'raar; athanaal antha sthalam innaa'lvaraikkum kilgaal ennappadugi'rathu.

Jos5.10 israveal puththirar kilgaalil paa'layami'ranggiyirunthu, maathaththin pathinaalaam theathi anthinearaththilea erigoavin samanaana ve'liga'lilea paskaavai aasariththaarga'l.

Jos5.11 paskaavin ma'runaa'laagiya an'raiyathinam avarga'l theasaththinudaiya thaaniyaththaalaagiya pu'lippillaatha appangga'laiyum sutta kathirga'laiyum pusiththaarga'l.

Jos5.12 avarga'l theasaththin thaaniyaththilea pusiththa ma'runaa'lilea mannaa peyyaamal ozhinthathu; athumuthal israveal puththirarukku mannaa illaama'rpoay, avarga'l kaanaan theasaththup palanai antha varushaththilthaanea pusiththaarga'l.

Jos5.13 pinnum yoasuvaa erigoavin ve'liyilirunthu than ka'nga'lai ea'reduththup paarkkumpoathu, ithoa, oruvar avanukku ethirea nin'raar; uruvina pattayam avar kaiyil irunthathu; yoasuvaa avaridaththil poay: neer engga'laich searnthavaroa, engga'l saththurukka'laich searnthavaroa en'ru keattaan.

Jos5.14 atha'rku avar: alla, naan karththarudaiya seanaiyin athibathiyaay ippozhuthu vanthean en'raar; appozhuthu yoasuvaa tharaiyilea mugangkuppu'ra vizhunthu pa'ninthuko'ndu, avarai noakki: en aa'ndavar thamathu adiyeanukkuch sollugi'rathu ennaven'ru keattaan.

Jos5.15 appozhuthu karththarudaiya seanaiyin athibathi yoasuvaavai noakki: un kaalga'lilirukki'ra paatharadchaiga'laik kazhat'rippoadu, nee ni'rki'ra idam parisuththamaanathu en'raar; yoasuvaa appadiyea seythaan.

<<    yoasuvaa 6    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  

Jos6.1 erigoa israveal puththirarukku munbaaga adaikkappattirunthathu; oruvarum ve'liyea poagavumillai, oruvarum u'l'lea varavumillai.

Jos6.2 karththar yoasuvaavai noakki: ithoa, erigoavaiyum athin raajaavaiyum yuththaveeraraiyum un kaiyil oppukkoduththean.

Jos6.3 yuththapurusharaagiya neengga'l anaivarum patta'naththaich soozhnthu orutharam sut'rivaarungga'l; ippadi aa'runaa'l seyyakkadaveerga'l.

Jos6.4 eazhu aasaariyar pettikku munbaaga eazhu kombu ekkaa'langga'laip pidiththukko'ndu poagavea'ndum; eazhaamnaa'lil patta'naththai eazhutharam sut'rivarakkadavarga'l; aasaariyar ekkaa'langga'lai oothavea'ndum.

Jos6.5 avarga'l anthak kombuga'linaal nedunthoni idumpoathum, neengga'l ekkaa'lasaththaththaik keadkumpoathum, janangga'l ellaarum mahaa aaravaaraththoadea aarpparikkakkadavarga'l; appozhuthu patta'naththin alanggam idinthuvizhum; udanea janangga'l avaravar thangga'lukku nearaaga ea'rakkadavarga'l en'raar.

Jos6.6 anthappadiyea noonin kumaaranaagiya yoasuvaa aasaariyarai azhaiththu: udanpadikkaip pettiyai eduththukko'ndu poangga'l; thonikkum eazhu ekkaa'langga'laiyum eazhu aasaariyarga'l karththarudaiya pettikku munbaagap pidiththukko'ndu poagakkadavarga'l en'ru solli;

Jos6.7 janangga'lai noakki: patta'naththaich sut'ri nadanthupoangga'l; yuththasannaththaraanavarga'l karththarin pettikkumun nadakkakkadavarga'l en'raan.

Jos6.8 yoasuvaa janangga'lidaththil peasinavudanea, thonikkum eazhu ekkaa'langga'laip pidiththirukki'ra eazhu aasaariyar karththarukku munbaaga nadanthu ekkaa'langga'lai oothinaarga'l; karththarudaiya udanpadikkaip petti avarga'lukkup pinsen'rathu.

Jos6.9 ekkaa'langga'lai oothugi'ra aasaariyarukkumun yuththasannaththaraanavarga'l nadanthaarga'l; pintha'ndu ekkaa'langga'l oothappadumpoathu pettikkup pinsen'rathu.

Jos6.10 yoasuvaa janangga'lai noakki: naan sollum naa'lmattum, neengga'l aarppariyaamalum ungga'l vaayinaal saththangkaattaamalum irungga'l; ungga'l vaayilirunthu oru peachchum pu'rappadavea'ndaam; aarppariyungga'l en'ru ungga'lukku naan sollum naa'lilea aarpparippeerga'laaga en'ru katta'laiyittirunthaan.

Jos6.11 appadiyea karththarin pettiyaip patta'naththaich soozhnthu orutharam sut'rivarappa'n'ninaan; avarga'l thirumbap paa'layaththilea vanthu, paa'layaththil iraaththangginaarga'l.

Jos6.12 yoasuvaa athikaalamea ezhunthirunthaan; aasaariyarga'l karththarin pettiyaich sumanthuko'ndu poanaarga'l.

Jos6.13 thonikkum eazhu ekkaa'langga'laip pidikki'ra eazhu aasaariyarga'lum ekkaa'langga'lai oothikko'ndea karththarin pettikku munbaaga nadanthaarga'l; yuththasannaththaraanavarga'l avarga'lukku munnaalea nadanthaarga'l; pintha'ndoavenil ekkaa'langga'l oothappadugaiyil, karththarin pettikkup pinsen'rathu.

Jos6.14 ira'ndaamnaa'lilum patta'naththai orutharam sut'rivanthu, paa'layaththukkuth thirumbinaarga'l; inthappadi aa'runaa'lum seythaarga'l.

Jos6.15 eazhaamnaa'lil, athikaalamea kizhakku ve'lukkumpoathu ezhunthirunthu anthappiragaaramea patta'naththai eazhutharam sut'rivanthaarga'l; an'raiyathinaththil maaththiram patta'naththai eazhutharam sut'rivanthaarga'l.

Jos6.16 eazhaantharam aasaariyar ekkaa'langga'lai oothugaiyil, yoasuvaa janangga'lai noakki: aarppariyungga'l, patta'naththaik karththar ungga'lukku oppukkoduththaar.

Jos6.17 aanaalum inthap patta'namum ithilu'l'la yaavum karththarukkuch saabaththeedaayirukkum; naam anuppina aadka'lai raahaab ennum veasi ma'raiththuvaiththapadiyaal, ava'lum ava'loadea veettukku'l irukki'ra anaivarumaaththiram uyiroadirukkakkadavarga'l.

Jos6.18 saabaththeedaanathil eathaagilum eduththukko'l'lugi'rathinaalea, neengga'l saabaththeedaagaathapadikkum, israveal paa'layaththaich saabaththeedaakki athaik kalanggappa'n'naathapadikkum, neengga'l saabaththeedaanatha'rkumaaththiram echcharikkaiyaayirungga'l.

Jos6.19 sagala ve'l'liyum ponnum, ve'ngalaththinaalum irumbinaalum seyyappatta paaththirangga'lum, karththarukkup parisuththamaanavaiga'l; avaiga'l karththarin pokkishaththil searum en'raan.

Jos6.20 ekkaa'langga'lai oothugaiyil, janangga'l aarppariththaarga'l; ekkaa'la saththaththai janangga'l keattu, mahaa aaravaaraththoadea muzhanggugaiyil, alanggam idinthuvizhunthathu; udanea janangga'l avaravar thangga'lukku nearaagap patta'naththil ea'ri, patta'naththaip pidiththu,

Jos6.21 patta'naththiliruntha purusharaiyum sthireega'laiyum vaalibaraiyum kizhavaraiyum aadumaaduga'laiyum kazhuthaiga'laiyum sagalaththaiyum pattayakkarukkinaal sanggaaram pa'n'ninaarga'l.

Jos6.22 yoasuvaa, theasaththai veavupaarththa ira'ndu purusharai noakki: neengga'l antha veasiyin veettilea poay, neengga'l ava'lukku aa'naiyittapadi antha sthireeyaiyum ava'lukku u'ndaana yaavaiyum anggeayirunthu ve'liyea ko'nduvaarungga'l en'raan.

Jos6.23 appozhuthu veavukaararaana antha vaalibar u'l'lea poay, raahaabaiyum ava'l thagappanaiyum ava'l thaayaiyum sagoathararga'laiyum ava'lukku'l'la yaavaiyum ava'l kudumbaththaar anaivaraiyum ve'liyea azhaiththukko'nduvanthu, avarga'lai israveal paa'layaththukkup pu'rambea irukkumpadi pa'n'ninaarga'l.

Jos6.24 patta'naththaiyum athilu'l'la yaavaiyum akkiniyaal sutteriththaarga'l; ve'l'liyaiyum ponnaiyum, ve'ngalaththinaalum irumbinaalum seytha paaththirangga'laiyumaaththiram karththarin aalayappokkishaththil searththaarga'l.

Jos6.25 erigoavai veavupaarkka yoasuvaa anuppina aadka'lai raahaab ennum veasi ma'raiththuvaiththapadiyinaal, ava'laiyum ava'l thagappan veettaaraiyum ava'lukku'l'la yaavaiyum yoasuvaa uyiroadea vaiththaan; ava'l innaa'lvaraikkum isravealin naduvilea kudiyirukki'raa'l.

Jos6.26 akkaalaththilea yoasuvaa: intha erigoa patta'naththaik kattumpadi ezhumbum manushan karththarukku munbaagach sabikkappattirukkakkadavan; avan athin asthibaaraththaip poadugi'rapoathu than mooththa kumaaranaiyum, athin vaasalga'lai vaikki'rapoathu than i'laiya kumaaranaiyum saagak kodukkakkadavan en'ru saabam koo'rinaan.

Jos6.27 ivvithamaayk karththar yoasuvaavoadeakooda irunthaar; avan keerththi theasamenggum parambit'ru.

<<    yoasuvaa 7    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  

Jos7.1 israveal puththirar saabaththeedaanathilea thuroagampa'n'ninaarga'l; eppadiyenil, yoothaakoaththiraththuch searaakudaiya kumaaranaagiya sabthiyin magan karmeekkup pi'rantha aakaan enbavan, saabaththeedaanathilea silathai eduththukko'ndaan; aagaiyaal israveal puththirarmeal karththarudaiya koabam moo'ndathu.

Jos7.2 yoasuvaa erigoavilirunthu beththealukkuk kizhakkilu'l'la beththaavean sameebaththilirukki'ra aayipatta'naththukkup poagumpadi aadka'lai anuppi: neengga'l poay, antha naattai veavupaarungga'l en'raan; antha manushar poay, aayiyai veavupaarththu,

Jos7.3 yoasuvaavinidaththil thirumbivanthu, avanai noakki: janangga'l ellaarum poagavea'ndiyathillai; ea'rakku'raiya ira'ndaayiram moovaayirampear poay, aayiyai mu'riya adikkalaam; ellaa janangga'laiyum anggea poagumpadi varuththappaduththavea'ndiyathillai; avarga'l kognchampearthaan en'raarga'l.

Jos7.4 appadiyea janangga'lil ea'rakku'raiya moovaayirampear avvidaththi'rkup poanaarga'l; aanaalum avarga'l aayiyin manusharukku munbaaga mu'rinthoadinaarga'l.

Jos7.5 aayiyin manushar avarga'lil ea'rakku'raiya muppaththaa'rupearai vettippoattaarga'l; patta'navaasalin ve'li thuvakkich sebaareemmattum avarga'laith thuraththi, malaiyi'rakkaththilea avarga'lai vettinaarga'l; janangga'lin iruthayam karainthu tha'n'neeraayppoayit'ru.

Jos7.6 appozhuthu yoasuvaa than vasthirangga'laik kizhiththukko'ndu, avanum isravealin moopparum saayanggaalamattum karththarin pettikku munbaagath tharaiyilea mugangkuppu'ra vizhunthu, thangga'l thalaiga'linmeal puzhuthiyaip poattukko'ndu kidanthaarga'l.

Jos7.7 yoasuvaa: aa, karththaraagiya aa'ndavarea, engga'lai azhikkumpadikku emoariyar kaiga'lil oppukkoduppatha'rkaagavaa theavareer intha janaththai yoarthaanaik kadakkappa'n'nineer? naangga'l yoarthaanukku appu'raththil manaththirpthiyaaga irunthuvittoamaanaal nalamaayirukkum.

Jos7.8 aa, aa'ndavarea, isravealar thangga'l saththurukka'lukku muthugaik kaattinaarga'l; ippozhuthu naan enna solluvean.

Jos7.9 kaanaaniyarum theasaththuk kudiga'l yaavarum ithaik keattu, engga'lai va'lainthuko'ndu, engga'l pearaip boomiyiliraathapadikku vearat'ruppoagappa'n'nuvaarga'lea; appozhuthu umathu magaththaana naamaththukku enna seyveer en'raan.

Jos7.10 appozhuthu karththar yoasuvaavai noakki: ezhunthiru, nee ippadi mugangkuppu'ra vizhunthukidakki'rathu enna?

Jos7.11 isravealar paavagnseythaarga'l; naan avarga'lukkuk katta'laiyitta en udanpadikkaiyai mee'rinaarga'l; saabaththeedaanathil eduththukko'ndathum, ka'lavuseythathum, vagnchiththathum, thangga'l pa'ndampaadiga'lukku'l'lea vaiththathum u'ndea.

Jos7.12 aathalaal israveal puththirar thangga'l saththurukka'lukku munbaaga ni'rkakkoodaamal, thangga'l saththurukka'lukku muthugaik kaattinaarga'l; avarga'l saabaththeedaanaarga'l; neengga'l saabaththeedaanathai ungga'l naduvilirunthu nikkiragampa'n'naavittaal, ini ungga'loadu irean.

Jos7.13 ezhunthiru, nee janangga'laip parisuththampa'n'nich sollavea'ndiyathu ennaven'raal: naa'laiyathinaththukku ungga'laip parisuththampa'n'nikko'l'lungga'l; isravealarea, saabaththeedaanathu ungga'l naduvea irukki'rathu; neengga'l saabaththeedaanathai ungga'l naduvilirunthu vilakkaathirukkumattum, neengga'l ungga'l saththurukka'lukku munbaaga ni'rkakkoodaathu en'ru isravealin theavanaagiya karththar sollugi'raar.

Jos7.14 kaalaiyilea neengga'l koaththiram koaththiramaaga varavea'ndum; appozhuthu karththar ku'rikki'ra koaththiram vamsam vamsamaaga varavea'ndum; karththar ku'rikki'ra vamsam kudumbam kudumbamaaga varavea'ndum; karththar ku'rikki'ra kudumbam pearpearaaga varavea'ndum en'ru sol.

Jos7.15 appozhuthu saabaththeedaanathai eduththavanaayk ka'ndupidikkappadugi'ravan, karththarin udanpadikkaiyai mee'ri, isravealilea mathikeadaana kaariyaththaich seythapadiyinaal, avanum avanukku'l'la yaavum akkiniyil sutterikkappadakkadavathu en'raar.

Jos7.16 yoasuvaa athikaalamea ezhunthirunthu, isravealaraik koaththiram koaththiramaaga varappa'n'ninaan; appozhuthu, yoothaavin koaththiram ku'rikkappattathu.

Jos7.17 avan yoothaavin vamsangga'lai varappa'n'ninapoathu, searaakiyarin vamsam ku'rikkappattathu; avan searaakiyarin vamsaththaip pearpearaaga varappa'n'ninapoathu, sabthi ku'rikkappattaan.

Jos7.18 avan veettaarai avan pearpearaaga varappa'n'ninapoathu, yoothaa koaththiraththuch searaakin kumaaranaagiya sabthikkup pi'rantha karmeeyin magan aakaan ku'rikkappattaan.

Jos7.19 appozhuthu yoasuvaa aakaanai noakki: maganea, nee ippozhuthu isravealin theavanaagiya karththarai magimaippaduththu, avarukku munbaaga a'rikkaipa'n'ni, nee seythathai enakkuch sollu; athai enakku o'likkaathea en'raan.

Jos7.20 appozhuthu aakaan yoasuvaavukkup pirathiyuththaramaaga: meyyaagavea naan isravealin theavanaagiya karththarukku viroathamaagap paavagnseythean; inninna piragaaramaagach seythean.

Jos7.21 ko'l'laiyilea nearththiyaana oru baabiloaniya saalvaiyaiyum, irunoo'ru ve'l'lich seakkalaiyum, aimbathu seakkal ni'raiyaana oru ponpaa'laththaiyum naan ka'ndu, avaiga'lai ichchiththu eduththukko'ndean; ithoa, avaiga'l en koodaaraththin maththiyil boomikku'l puthaiththirukki'rathu, ve'l'li athin adiyilirukki'rathu en'raan.

Jos7.22 udanea yoasuvaa aadka'lai anuppinaan; avarga'l koodaaraththukku oadinaarga'l; avanudaiya koodaaraththil athu puthaiththirunthathu, ve'l'liyum athinkeezh irunthathu.

Jos7.23 avaiga'laik koodaaraththin maththiyilirunthu eduththu, yoasuvaavinidaththilum israveal puththirar ellaaridaththilum ko'nduvanthu, karththarudaiya samugaththil vaiththaarga'l.

Jos7.24 appozhuthu yoasuvaavum isravealarellaarungkoodach searaakin puththiranaagiya aakaanaiyum, antha ve'l'liyaiyum saalvaiyaiyum ponpaa'laththaiyum, avan kumaararaiyum kumaaraththiga'laiyum, avan maaduga'laiyum kazhuthaiga'laiyum aaduga'laiyum, avan koodaaraththaiyum, avanukku'l'la yaavaiyum eduththu, aakoar pa'l'laththaakkukkuk ko'ndupoanaarga'l.

Jos7.25 anggea yoasuvaa: nee engga'laik kalanggappa'n'ninathenna? in'ru karththar unnaik kalanggappa'n'nuvaar en'raan; appozhuthu isravealarellaarum avanmeal kalle'rinthu, avaiga'lai akkiniyil sutteriththu, ka'rka'linaal moodi;

Jos7.26 avanmeal innaa'lvaraikkum irukki'ra periya ka'rkuviyalaik kuviththaarga'l; ippadiyea karththar thamathu koabaththin ukkiraththai vittu maa'rinaar; aagaiyaal avvidam innaa'lvaraikkum aakoar pa'l'laththaakku ennappadum.

<<    yoasuvaa 8    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35  

Jos8.1 appozhuthu karththar yoasuvaavai noakki: nee bayappadaamalum kalanggaamalum iru; nee yuththa janangga'l yaavaraiyum koottikko'ndu ezhunthu, aayipatta'naththinmeal poa, ithoa, aayiyin raajaavaiyum avan janaththaiyum avan patta'naththaiyum avan naattaiyum un kaiyilea oppukkoduththean.

Jos8.2 nee erigoavukkum athin raajaavukkum seythathupoala, aayikkum athin raajaavukkum seyyakkadavaay; athil ko'l'laiyitta poru'lga'laiyum mirugajeevanga'laiyum ungga'lukkuk ko'l'laiyaaga eduththukko'l'lalaam, patta'naththukkup pinnaalea pathividaiyai vai en'raar.

Jos8.3 appozhuthu aayiyinmeal poaga, yoasuvaavum sagala yuththajanangga'lum ezhunthu pu'rappattaarga'l; yoasuvaa yuththaveeraraana muppathinaayiram pearaith therintheduththu, iraaththiriyilea avarga'lai anuppi,

Jos8.4 avarga'lukkuk katta'laiyittathaavathu: neengga'l patta'naththin pinnaalea pathivirukkavea'ndum; patta'naththukku veguthooramaayp poagaamal, ellaarum aayaththamaayirungga'l.

Jos8.5 naanum ennoadirukki'ra sagala janangga'lum patta'naththa'ndaiyil kittich searuvoam; avarga'l munpoala engga'lukku ethiraagap pu'rappattu varumpoathu, avarga'lukku munnaaga naangga'l oadippoavoam.

Jos8.6 appozhuthu avarga'l: munpoala namakku munnaaga mu'rinthu oadippoagi'raarga'l en'ru solli, engga'laith thuraththap pu'rappaduvaarga'l; naangga'loa avarga'laip patta'naththaivittu ippaalea varappa'n'numattum, avarga'lukku munnaaga oaduvoam.

Jos8.7 appozhuthu neengga'l pathivilirunthu ezhumbivanthu, patta'naththaip pidikkavea'ndum; ungga'l theavanaagiya karththar athai ungga'l kaiga'lil oppukkoduppaar.

Jos8.8 neengga'l patta'naththaip pidikkumpoathu, athaith theekko'luththippoadungga'l; karththarudaiya so'rpadi seyyungga'l; ithoa, naan ungga'lukkuk katta'laiyittirukki'rean en'ru solli,

Jos8.9 avarga'lai anuppinaan; avarga'l poay, beththealukkum aayikkum naduvea, aayikku mea'rkaagap pathivirunthaarga'l; yoasuvaa an'ruraaththiri janangga'lukku'l thangginaan.

Jos8.10 athikaalamea yoasuvaa ezhunthirunthu, janangga'lai ilakkampaarththu, isravealin moopparoadungkooda janangga'lukku munnaalea nadanthu, aayiyinmeal poanaan.

Jos8.11 avanoadiruntha yuththajanangga'l ellaarum nadanthu, patta'naththukku ethirea vanthusearnthu, aayikku vadakkea paa'layami'rangginaarga'l; avarga'lukkum aayikkum naduvea oru pa'l'laththaakku irunthathu.

Jos8.12 avan ea'rakku'raiya aiyaayiram pearaip piriththeduththu, avarga'laip beththealukkum aayikkum naduvea patta'naththi'rku meala'ndaiyil pathividaiyaaga vaiththaan.

Jos8.13 patta'naththi'rku vadakkea iruntha sagala seanaiyaiyum patta'naththi'rku mea'rkea pathivirukki'ravarga'laiyum thittampa'n'ninapinbu, yoasuvaa an'ru raaththiri pa'l'laththaakkilea poayirunthaan.

Jos8.14 aayiyin raajaa athaik ka'ndapoathu, avanum patta'naththin manusharaagiya avanudaiya sagala janangga'lum theeviriththu, athikaalamea ku'riththa vea'laiyil isravealarukku ethirea yuththampa'n'nach samanaana ve'likku nearaagap pu'rappattaarga'l; patta'naththukkup pinnaalea thanakkup pathividai vaiththirukki'rathai avan a'riyaathirunthaan.

Jos8.15 yoasuvaavum isravealar ellaarum avarga'lukku munnaaga mu'rinthu, vanaantharaththukkup poagi'ra vazhiyea oadippoanaarga'l.

Jos8.16 appozhuthu patta'naththukku'l iruntha janangga'l ellaarum avarga'laith thuraththumpadi kooppittukko'ndu yoasuvaavaip pinthodarnthu patta'naththaivittu appu'rappattaarga'l.

Jos8.17 aayiyilum beththealilum isravealaraip pinthodaraatha manushan irunthathillai; patta'naththaith thi'ranthuvaiththuvittu, isravealaraith thuraththikko'ndu poanaarga'l.

Jos8.18 appozhuthu karththar yoasuvaavai noakki: un kaiyil irukki'ra eettiyai aayikku nearaaga neettu; athai un kaiyil oppukkoduppean en'raar; appadiyea yoasuvaa than kaiyil iruntha eettiyaip patta'naththukku nearaaga neettinaan.

Jos8.19 avan than kaiyai neettinavudanea, pathivirunthavarga'l theeviramaayth thaangga'l iruntha idaththilirunthu ezhumbi oadi, patta'naththukku vanthu, athaip pidiththu, theeviraththoadea patta'naththaith theekko'luththinaarga'l.

Jos8.20 aayiyin manushar pinnittup paarththapoathu, ithoa, patta'naththin pugai aagaasaththil ezhumbugi'rathaik ka'ndaarga'l; appozhuthu anggum inggum oadippoagi'ratha'rku avarga'lukku idam illaama'rpoayit'ru; vanaantharaththukku oadina janangga'l thangga'laith thodarnthavarga'l mugamaayth thirumbinaarga'l.

Jos8.21 pathivirunthavarga'l patta'naththaip pidiththathaiyum, patta'naththin pugai ezhumbugi'rathaiyum, yoasuvaavum isravealarum paarththapoathu, thirumbikko'ndu, aayiyin manusharai mu'riya adiththaarga'l.

Jos8.22 patta'naththilirunthavarga'lum avarga'lukku ethirppattathinaal, silar ippu'raththilum silar appu'raththilum iruntha isravealin naduvea agappattukko'ndaarga'l; aagaiyaal avarga'lil oruvarum thappi meenthiraathapadikku avarga'lai vettippoattu,

Jos8.23 aayiyin raajaavai uyiroadea pidiththu, yoasuvaavinidaththil ko'nduvanthaarga'l.

Jos8.24 isravealar vanaantharave'liyilea thangga'laith thuraththina aayiyin kudiga'laiyellaam vettith theernthapoathum, avarga'l anaivarum naasamaagumattum pattayakkarukkinaal vizhunthu i'ranthapoathum, isravealar ellaarum aayikkuth thirumbi, athaip pattayakkarukkinaal sanggariththaarga'l.

Jos8.25 annaa'lilea aa'num pe'n'numaaga aayiyin manushar ellaarum panneeraayirampear vizhunthaarga'l.

Jos8.26 aayiyin kudiga'laiyellaam sanggariththuth theerumattum, yoasuvaa eettiyai neettikko'ndiruntha than kaiyai madakkavillai.

Jos8.27 karththar yoasuvaavukkuk katta'laiyitta vaarththaiyinpadi, mirugajeevanaiyum anthap patta'naththin ko'l'laiyaiyummaaththiram isravealar eduththukko'ndaarga'l.

Jos8.28 yoasuvaa aayiyaich sutteriththu, athai innaa'lvaraikkum irukki'rapadi en'raikkum paazhaaykkidakkum ma'nmeadaakki,

Jos8.29 aayiyin raajaavai oru maraththilea thookkippoaduviththu, saayanggaalamattum athilea thonggavittaan; sooriyan asthamiththapinbu yoasuvaa avan udalai maraththaivittu i'rakkach sonnaan; athaip patta'navaasalil poattu, innaa'lvaraikkum irukki'ra periya ka'rkuviyalai athinmeal kuviththaarga'l.

Jos8.30 appozhuthu yoasuvaa: karththarin thaasanaagiya moasea israveal puththirarukkuk katta'laiyittapadiyum, moaseayin niyaayappiramaa'na pusthagaththil ezhuthiyirukki'rapadiyum, eabaal parvathaththil isravealin theavanaagiya karththarukku iruppaayuthampadaatha muzhukka'rka'laal oru balipeedaththaik kattinaan.

Jos8.31 athinmeal karththarukkuch sarvaangga thaganabaliga'laich seluththi, samaathaanabaliga'laiyum ittaarga'l.

Jos8.32 israveal puththirarukku munbaaga moasea ezhuthiyiruntha niyaayappiramaa'naththai avan anggea ka'rka'lil pearththezhuthinaan.

Jos8.33 israveal janangga'lai aaseervathikkumpadi karththarin thaasanaagiya moasea muthalil katta'laiyittirunthapadiyea, isravealar ellaarum, avarga'ludaiya moopparum, athibathiga'lum, niyaayaathibathiga'lum, anniyarga'lum, isravealil pi'ranthavarga'lum karththarudaiya udanpadikkaip pettiyaich sumakki'ra leaviyaraana aasaariyarukku munbaaga, pettikku irupu'raththilum, paathipear keriseem malaikku ethirpu'ramaagavum, paathipear eabaal malaikku ethirpu'ramaagavum nin'raarga'l.

Jos8.34 atha'rkuppinbu avan niyaayappiramaa'na pusthagaththil ezhuthiyirukki'rapadi niyaayappiramaa'naththil solliya aaseervaathamum saabamumaagiya sagala vaarththaiga'laiyum vaasiththaan.

Jos8.35 moasea katta'laiyitta ellaavat'rilum yoasuvaa, isravealin muzhuchsabaikkum, sthireega'lukkum pi'l'laiga'lukkum, avarga'lukku'l nadamaadi sagnchariththa anniyarga'lukkum munbaaga, oru vaarththaiyaiyum vidaamal vaasiththaan.

<<    yoasuvaa 9    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  

Jos9.1 yoarthaanukku ippu'raththilea malaiga'lilum pa'l'laththaakkuga'lilum leebanoanukku ethiraana periya samuththiraththin karaiyoaramenggumu'l'la eaththiyarum emoariyarum kaanaaniyarum perisiyarum eaviyarum eboosiyarumaanavarga'ludaiya sagala raajaakka'lum athaik kea'lvippattapoathu,

Jos9.2 avarga'l orumanappattu, yoasuvaavoadum isravealaroadum yuththampa'n'na eagamaayk koodinaarga'l.

Jos9.3 erigoavukkum aayikkum yoasuvaa seythathaik kibiyoanin kudiga'l kea'lvippattapoathu,

Jos9.4 oru thanthiramaana yoasanaipa'n'ni, thangga'lai sthaanaabathiga'lpoalak kaa'nbiththu, pazhaiya irattup paiga'laiyum, pee'ralum poththalumaana pazhaiya thiraadcharasath thuruththiga'laiyum thangga'l kazhuthaiga'lmeal vaiththu,

Jos9.5 pazhuthupaarkkappatta pazhaiya paatharadchaiga'laith thangga'l kaalga'lil poattu, pazhaiya vasthirangga'lai uduththikko'ndaarga'l; vazhikku avarga'l ko'ndupoana appamellaam ularnthathum poosa'nam pooththathumaayirunthathu.

Jos9.6 avarga'l kilgaalil irukki'ra paa'layaththukku yoasuvaavinidaththil poay, avanaiyum israveal manusharaiyum noakki: naangga'l thooratheasaththilirunthu vanthavarga'l, engga'loadea udanpadikkaipa'n'nungga'l en'raarga'l.

Jos9.7 appozhuthu israveal manushar antha eaviyarai noakki: neengga'l engga'l naduvilea kudiyirukki'ravarga'laakkum; naangga'l eppadi ungga'loadea udanpadikkaipa'n'nalaam en'raarga'l.

Jos9.8 avarga'l yoasuvaavai noakki: naangga'l umakku adimaiga'l en'raarga'l; atha'rku yoasuvaa: neengga'l yaar, enggeayirunthu vantheerga'l en'ru keattaan.

Jos9.9 atha'rku avarga'l: ummudaiya theavanaagiya karththarudaiya naamaththin pirasthaabaththaik keattu, umathu adiyaaraagiya naangga'l vegu thooratheasaththilirunthu vanthoam; avarudaiya keerththiyaiyum, avar egipthilea seytha yaavaiyum,

Jos9.10 avar esboanin raajaavaagiya seegoanum astharoaththiliruntha baasaanin raajaavaagiya oakum engi'ra yoarthaanukku appu'raththiliruntha emoariyarin ira'ndu raajaakka'lukkum seytha yaavaiyum kea'lvippattoam.

Jos9.11 aagaiyaal, engga'l moopparum engga'l theasaththuk kudiga'lellaarum engga'lai noakki: ungga'l kaiga'lil vazhikku aagaaram eduththukko'ndu, avarga'lukku ethirko'ndupoay, avarga'lidaththil: naangga'l ungga'l adiyaar, engga'loadea udanpadikkai pa'n'navea'ndum en'ru sollachsonnaarga'l.

Jos9.12 ungga'lidaththil vara naangga'l pu'rappadugi'ra an'rea, engga'l vazhippirayaa'naththukku intha appaththaich sudachsuda engga'l veettilirunthu eduththukko'ndu vanthoam; ippozhuthu, ithoa, ularnthu poosa'nam pooththirukki'rathu.

Jos9.13 naangga'l inthath thiraadcharasath thuruththiga'lai nirappugaiyil puthithaayirunthathu; aanaalum, ithoa, kizhinthupoayit'ru; engga'l vasthirangga'lum paatharadchaiga'lum nedunthooramaana pirayaa'naththinaalea pazhasaayppoayit'ru en'raarga'l.

Jos9.14 appozhuthu isravealar: karththarudaiya vaakkaik kea'laamal avarga'ludaiya poajanapathaarththaththil si'rithu vaanggikko'ndaarga'l.

Jos9.15 yoasuvaa avarga'loadea samaathaanampa'n'ni, avarga'lai uyiroadea kaappaat'rum udanpadikkaiyai avarga'loadea pa'n'ninaan; atha'rkaagach sabaiyin pirabukka'l avarga'lukku aa'naiyittuk koduththaarga'l.

Jos9.16 avarga'loadea udanpadikkaipa'n'ni, moon'runaa'l sen'rapinbu, avarga'l thangga'l ayalaar en'rum thangga'l naduvea kudiyirukki'ravarga'l en'rum kea'lvippattaarga'l.

Jos9.17 israveal puththirar pirayaa'nampa'n'nugaiyil, moon'raam naa'lil avarga'l patta'nangga'lukku vanthaarga'l; anthap patta'nangga'l kibiyoan, kepiraa, beyeroath, keeriyaathyeyaareem enbavaiga'l.

Jos9.18 sabaiyin pirabukka'l avarga'lukku isravealin theavanaagiya karththarpearil aa'naiyittirunthapadiyinaal, israveal puththirar avarga'laich sanggaarampa'n'navillai; aanaalum sabaiyaar ellaarum pirabukka'lmeal mu'rumu'ruththaarga'l.

Jos9.19 appozhuthu sagala pirabukka'lum, sabaiyaar yaavaraiyum noakki: naangga'l isravealin theavanaagiya karththarpearil avarga'lukku aa'naiyittuk koduththoam; aathalaal avarga'lai naam thodakkoodaathu.

Jos9.20 kadungkoabam nammeal varaathapadikku, naam avarga'lukku itta aa'naiyinimiththam naam avarga'lai uyiroadea vaiththu, avarga'lukku on'ru seyvoam.

Jos9.21 pirabukka'laagiya naangga'l avarga'lukkuch sonnapadi avarga'l uyiroadirunthu, sabaiyaar ellaarukkum vi'ragu vettugi'ravarga'laagavum, tha'n'neer edukki'ravarga'laagavum irukkakkadavarga'l en'ru pirabukka'l avarga'loadea sonnaarga'l.

Jos9.22 pinbu yoasuvaa avarga'lai azhaippiththu: neengga'l engga'l naduvea kudiyirukkumpoathu: naangga'l ungga'lukku veguthooramaayirukki'ravarga'l en'ru solli, engga'lai vagnchiththathu enna?

Jos9.23 ippoathum neengga'l sabikkappattavarga'l; en theavanudaiya aalayaththukku vi'raguvettugi'ravarga'lum, tha'n'neer edukki'ravarga'lumaana pa'nividaikkaararaayiruppeerga'l; intha oozhiyam ungga'laivittu neenggamaattaathu en'raan.

Jos9.24 avarga'l yoasuvaavukkup pirathiyuththaramaaga: theasaththaiyellaam ungga'lukku oppukkodukkavum, theasaththin kudiga'laiyellaam ungga'lukku munbaaga azhikkavum ummudaiya theavanaagiya karththar thamathu thaasanaagiya moaseakkuk katta'laiyittathu umathu adiyaarukku nichchayamaagavea a'rivikkappattathinaal, naangga'l engga'l jeevannimiththam ungga'lukku migavum bayanthu, inthak kaariyaththaich seythoam.

Jos9.25 ippoathum, ithoa, umathu kaiyilirukki'roam, ummudaiya paarvaikku nanmaiyum niyaayamumaayth thoan'rugi'rapadi engga'lukkuch seyyum en'raarga'l.

Jos9.26 appadiyea yoasuvaa avarga'lukkuch seythu, israveal puththirar avarga'laik kon'rupoadaathapadikku, avarga'lai ivarga'l kaikkuth thappuviththaan.

Jos9.27 innaa'lmattum irukki'rapadiyea, annaa'lil avarga'laich sabaikkum, karththar therinthuko'l'lum idaththilirukkum avarudaiya balipeedaththukkum vi'ragu vettugi'ravarga'laagavum tha'n'neer edukki'ravarga'laagavumaakkinaan.

<<    yoasuvaa 10    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43  

Jos10.1 yoasuvaa aayiyaip pidiththu, sanggaarampa'n'ni, erigoavukkum athin raajaavukkum seythapadi, aayikkum athin raajaavukkum seythathaiyum, kibiyoanin kudiga'l isravealoadea samaathaanampa'n'ni avarga'lukku'l vaasamaayirukki'rathaiyum, erusaleamin raajaavaagiya athoaniseatheak kea'lvippattapoathu,

Jos10.2 kibiyoan raajathaani patta'nangga'lil on'raippoal periya patta'namum, aayiyaippaarkkilum perithumaayirunthapadiyinaalum, athin manusharellaarum balasaaliga'laayirunthapadiyinaalum, migavum bayanthaarga'l.

Jos10.3 aagaiyaal, erusaleamin raajaavaagiya athoaniseatheak ebiroanin raajaavaagiya oagaamukkum, yarmooththin raajaavaagiya peeraamukkum, laageesin raajaavaagiya yappiyaavukkum, ekloanin raajaavaagiya thebeerukkum aa'l anuppi:

Jos10.4 naangga'l kibiyoanaich sanggarikkumpadi, neengga'l ennidaththil vanthu, enakkuth thu'naiseyyungga'l; avarga'l yoasuvaavoadum israveal puththiraroadum samaathaanampa'n'ninaarga'l en'ru solli anuppinaan.

Jos10.5 appadiyea erusaleamin raajaa, ebiroanin raajaa, yarmooththin raajaa, laageesin raajaa, ekloanin raajaa engi'ra emoariyarin ainthu raajaakka'lum koodikko'ndu, avarga'lum avarga'ludaiya ellaach seanaiga'lum poay, kibiyoanukku munbaagap paa'layami'ranggi, athinmeal yuththampa'n'ninaarga'l.

Jos10.6 appozhuthu kibiyoanin manushar kilgaalilirukki'ra paa'layaththukku yoasuvaavinidaththil aa'lanuppi: umathu adiyaaraik kaividaamal, seekkiramaay engga'lidaththil vanthu, engga'lai radchiththu, engga'lukkuth thu'naiseyyum; parvathangga'lilea kudiyirukki'ra emoariyarin raajaakka'lellaarum engga'lukku viroathamaayk koodinaarga'l en'ru sollachsonnaarga'l.

Jos10.7 udanea yoasuvaavum avanoadeakoodach sagala yuththamanusharum sagala baraakkiramasaaliga'lum kilgaalilirunthu poanaarga'l.

Jos10.8 karththar yoasuvaavai noakki: avarga'lukkup bayappadaayaaga; un kaiga'lil avarga'lai oppukkoduththean; avarga'lil oruvarum unakku munbaaga ni'rpathillai en'raar.

Jos10.9 yoasuvaa kilgaalilirunthu iraamuzhuthum nadanthu, thideeren'ru avarga'lmeal vanthuvittaan.

Jos10.10 karththaroa avarga'lai isravealukku munbaagak kalanggappa'n'ninaar; aagaiyaal avarga'laik kibiyoanilea mahaa sanggaaramaaga madanggadiththu, beththoroanukkup poagi'ra vazhiyilea thuraththi, asekkaamattum makkethaamattum mu'riya adiththaarga'l.

Jos10.11 avarga'l beththoroanilirunthu i'ranggugi'ra vazhiyilea isravealukku munbaaga oadippoagaiyil, asekkaamattum oadugi'ra avarga'lmeal karththar vaanaththilirunthu periya ka'rka'lai vizhappa'n'ninaar, avarga'l seththaarga'l; israveal puththirar pattayaththaal kon'ravarga'laippaarkkilum kalmazhaiyinaal seththavarga'l athigamaayirunthaarga'l.

Jos10.12 karththar emoariyarai israveal puththirarukku munbaaga oppukkodukki'ra annaa'lilea, yoasuvaa karththarai noakkip peasi, pinbu isravealin ka'nga'lukku munbaaga: sooriyanea, nee kibiyoanmealum, santhiranea, nee aayaloan pa'l'laththaakkinmealum, thariththunillungga'l en'raan.

Jos10.13 appozhuthu janangga'l thangga'l saththurukka'lukku neethiyaich sarikkattumattum sooriyan thariththathu, santhiranum nin'rathu; ithu yaasearin pusthagaththil ezhuthiyirukkavillaiyaa; appadiyea sooriyan asthamikkath theevirikkaamal, ea'rakku'raiya oru pagalmuzhuthum naduvaanaththil nin'rathu.

Jos10.14 ippadik karththar oru manithanudaiya solkeatta annaa'laiyoththanaa'l atha'rku munnumillai atha'rkup pinnumillai; karththar isravealukkaaga yuththampa'n'ninaar.

Jos10.15 pinbu yoasuvaa israveal anaiththoadumkoodak kilgaalilirukki'ra paa'layaththukkuth thirumbinaan.

Jos10.16 antha ainthu raajaakka'lum oadippoay, makkethaavilirukki'ra oru kebiyil o'liththukko'ndaarga'l.

Jos10.17 ainthu raajaakka'lum makkethaavilirukki'ra oru kebiyil o'liththirunthu agappattaarga'l en'ru yoasuvaavukku a'rivikkappattathu.

Jos10.18 appozhuthu yoasuvaa: periya ka'rka'laik kebiyin vaayilea puratti, avvidaththil avarga'laik kaavalkaakka manusharai vaiyungga'l.

Jos10.19 neengga'loa nillaamal, ungga'l saththurukka'laith thuraththi, avarga'ludaiya pinpadaiga'lai vettippoadungga'l; avarga'laith thangga'l patta'nangga'lilea piraveasikkavottaathirungga'l; ungga'l theavanaagiya karththar avarga'lai ungga'l kaiyil oppukkoduththaar en'raan.

Jos10.20 yoasuvaavum israveal puththirarum avarga'lai mahaa periya sanggaaramaay avarga'l azhiyuma'lavum sanggariththaarga'l; avarga'lil meethiyaanavarga'l ara'naana patta'nangga'lukku'l pugunthaarga'l.

Jos10.21 janangga'lellaarum sugamaay makkethaavilirukki'ra paa'layaththilea, yoasuvaavinidaththi'rkuth thirumbivanthaarga'l; israveal puththirarukku viroathamaaga oruvanum than naavai asaikkavillai.

Jos10.22 appozhuthu yoasuvaa: kebiyin vaayaith thi'ranthu, antha ainthu raajaakka'laiyum anthak kebiyilirunthu ennidaththi'rku ve'liyea ko'nduvaarungga'l en'raan.

Jos10.23 avarga'l appadiyea seythu, erusaleamin raajaavum, ebiroanin raajaavum, yarmooththin raajaavum, laageesin raajaavum, ekloanin raajaavumaagiya antha ainthu raajaakka'laiyum anthak kebiyilirunthu avanidaththi'rku ve'liyea ko'nduvanthaarga'l.

Jos10.24 avarga'lai yoasuvaavinidaththi'rkuk ko'nduvanthapoathu, yoasuvaa israveal manusharaiyellaam azhaippiththu, thannoadeakooda vantha yuththamanusharin athibathiga'lai noakki: neengga'l kittavanthu, ungga'l kaalga'lai intha raajaakka'ludaiya kazhuththuga'linmeal vaiyungga'l en'raan; avarga'l kittavanthu, thangga'l kaalga'lai avarga'l kazhuththuga'linmeal vaiththaarga'l.

Jos10.25 appozhuthu yoasuvaa avarga'lai noakki: neengga'l bayappadaamalum kalanggaamalum balaththuth thidamanathaayirungga'l; neengga'l yuththampa'n'num ungga'l saththurukka'lukkellaam karththar ippadiyea seyvaar en'raan.

Jos10.26 atha'rkuppinbu yoasuvaa avarga'lai vettik kon'ru, ainthu marangga'lilea thookkippoattaan; saayanggaalamattum marangga'lil thongginaarga'l.

Jos10.27 sooriyan asthamikki'ra vea'laiyilea, yoasuvaa avarga'lai marangga'lilirunthu i'rakkak katta'laiyittaan. avarga'l o'liththukko'ndiruntha kebiyilea avarga'laip poattu; innaa'lvaraikkum irukki'rapadi periya ka'rka'laik kebiyin vaayilea adaiththaarga'l.

Jos10.28 annaa'lilea yoasuvaa makkethaavaip pidiththu, athaip pattayakkarukkinaal azhiththu, athin raajaavaiyum athilu'l'la manusharaagiya sagala narajeevanga'laiyum, oruvaraiyum meethiyaaga vaikkaamal, sanggaarampa'n'ni, erigoavin raajaavukkuch seythathupoala, makkethaavin raajaavukkum seythaan.

Jos10.29 makkethaavilirunthu yoasuvaa isravealar anaivaroadungkooda libnaavukkup pu'rappattu, libnaavinmeal yuththampa'n'ninaan.

Jos10.30 karththar athaiyum athin raajaavaiyum isravealin kaiyil oppukkoduththaar; athaiyum athilu'l'la sagala narajeevanga'laiyum, oruvaraiyum athilea meethiyaaga vaikkaamal, pattayakkarukkinaal azhiththu, erigoavin raajaavukkuch seythathupoala, athin raajaavukkum seythaan.

Jos10.31 libnaavilirunthu yoasuvaa israveal anaiththoadungkooda laageesukkup pu'rappattu, atha'rku ethirea paa'layami'ranggi, athinmeal yuththampa'n'ninaan.

Jos10.32 karththar laageesai isravealin kaiyil oppukkoduththaar; athai ira'ndaam naa'lilea pidiththu, libnaavukkuch seythathupoala, athaiyum athilu'l'la ellaa narajeevanga'laiyum pattayakkarukkinaal azhiththaan.

Jos10.33 appozhuthu keasearin raajaavaagiya oaraam laageesukkuth thu'naiseyyumpadi vanthaan; yoasuvaa avanaiyum avan janaththaiyum, oruvanum meethiyaayiraathapadi, vettippoattaan.

Jos10.34 laageesilirunthu yoasuvaavum isravealar anaivarum ekloanukkup pu'rappattu, atha'rku ethirea paa'layami'ranggi, athinmeal yuththampa'n'ni,

Jos10.35 athai annaa'lilea pidiththu, athaip pattayakkarukkinaal azhiththaarga'l; laageesukkuch seythathupoala, athilu'l'la sagala narajeevanga'laiyum annaa'lileathaanea sanggaarampa'n'ninaan.

Jos10.36 pinbu ekloanilirunthu yoasuvaavum isravealar anaivarumaay ebiroanukkup pu'rappattu, athinmeal yuththampa'n'ni,

Jos10.37 athaip pidiththu, ekloanukkuch seythathupoala, athaiyum athin raajaavaiyum atha'rku aduththa ellaap patta'nangga'laiyum athilu'l'la sagala narajeevanga'laiyum, oruvaraiyum meethiyaaga vaikkaamal, pattayakkarukkinaal azhiththaarga'l; athaiyum athilu'l'la sagala narajeevanga'laiyum sanggaarampa'n'ninaan.

Jos10.38 pinbu yoasuvaa isravealar anaivaroadungkoodath thebeerukkuth thirumbippoay, athinmeal yuththampa'n'ni,

Jos10.39 athaiyum athin raajaavaiyum athaich searntha ellaap patta'nangga'laiyum pidiththaan; avaiga'laip pattayakkarukkinaal azhiththu, athilu'l'la narajeevanga'laiyellaam, oruvaraiyum meethiyaaga vaikkaamal, sanggaarampa'n'ninaarga'l; ebiroanukkum libnaavukkum avaiga'lin raajaavukkum seythathupoalath thebeerukkum athin raajaavukkum seythaan.

Jos10.40 ippadiyea yoasuvaa malaiththeasam anaiththaiyum thentheasaththaiyum samaboomiyaiyum neerppaaychchalaana idangga'laiyum avaiga'lin ellaa raajaakka'laiyum, oruvaraiyum meethiyaaga vaikkaamal azhiththu, isravealin theavanaagiya karththar katta'laiyittapadiyea, suvaasamu'l'la ellaavat'raiyum sanggaarampa'n'ni,

Jos10.41 kaatheasbarneayaathuvakkik kaathsaamattum irukki'rathaiyum kibiyoanmattum irukki'ra koasean theasam anaiththaiyum azhiththaan.

Jos10.42 antha raajaakka'l ellaaraiyum avarga'l theasaththaiyum yoasuvaa orumikkap pidiththaan; isravealin theavanaagiya karththar isravealukkaaga yuththampa'n'ninaar.

Jos10.43 pinbu yoasuvaa isravealanaiththoadumkoodak kilgaalilirukki'ra paa'layaththukkuth thirumbinaan.

<<    yoasuvaa 11    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  

Jos11.1 aathsoarin raajaavaagiya yaabeen athaik kea'lvippattapoathu, avan maathoanin raajaavaagiya yoabaabidaththi'rkum, simroanin raajaavidaththi'rkum, aksaapin raajaavidaththi'rkum,

Jos11.2 vadakkeayirukki'ra malaiga'lilum kinnaroaththukkuth the'rkeayirukki'ra naattuppu'raththilum samaboomiyilum mea'rku ellaiyaagiya thoarilum irukki'ra raajaakka'lidaththi'rkum,

Jos11.3 kizhakkeayum mea'rkeayumirukki'ra kaanaaniyaridaththi'rkum, malaiga'lilirukki'ra emoariyar, eaththiyar, perisiyar, eboosiyaridaththi'rkum, ermoan malaiyin adiyilea mispaa seemaiyilirukki'ra eaviyaridaththi'rkum aa'l anuppinaan.

Jos11.4 avarga'l kada'rkarai ma'nalaippoal earaa'lamaana thira'nda janamaagiya thangga'ludaiya ellaach seanaiga'loadum, mahaa earaa'lamaana kuthiraiga'loadum irathangga'loadungkoodap pu'rappattaarga'l.

Jos11.5 intha raajaakka'lellaarum koodi, isravealoadea yuththampa'n'navanthu, mearoam engi'ra eariya'ndaiyilea eagamaayp paa'layami'rangginaarga'l.

Jos11.6 appozhuthu karththar yoasuvaavai noakki: avarga'lukkup bayappadaayaaga; naa'lai innearaththilea naan avarga'laiyellaam isravealukku munbaaga vettu'ndavarga'laaga oppukkoduppean; nee avarga'l kuthiraiga'lin kuthikaal narambuga'lai a'ruththu, avarga'l irathangga'lai akkiniyaal sutterikkakkadavaay en'raar.

Jos11.7 yoasuvaavum, avanoadeakooda yuththa janangga'l anaivarum, thideeren'ru mearoam eariya'ndaiyilirukki'ra avarga'lidaththil vanthu, avarga'lmeal vizhunthaarga'l.

Jos11.8 karththar avarga'lai isravealin kaiyil oppukkoduththaar; avarga'lai mu'riya adiththu, periya seethoanmattum misrapoathmaayeemmattum, kizhakkeayirukki'ra mispea pa'l'laththaakkumattum thuraththi, avarga'lil oruvarum meethiyaayiraathapadi, avarga'lai vettippoattaarga'l.

Jos11.9 yoasuvaa karththar thanakkuch sonnapadi avarga'lukkuch seythu, avarga'l kuthiraiga'lin kuthikaal narambuga'lai a'ruththu, avarga'l irathangga'lai akkiniyaal sutteriththaan.

Jos11.10 akkaalaththilea yoasuvaa thirumbi, aathsoaraip pidiththu, athin raajaavaip pattayaththinaal vettippoattaan; aathsoar munnea antha raajyangga'lukkellaam thalaimaiyaana patta'namaayirunthathu.

Jos11.11 athiliruntha narajeevanga'laiyellaam pattayakkarukkinaal vetti, sanggaarampa'n'ninaarga'l; suvaasamu'l'lathu on'rum meethiyaanathillai; aathsoaraiyoa akkiniyaal sutteriththaan.

Jos11.12 antha raajaakka'ludaiya ellaap patta'nangga'laiyum avaiga'ludaiya ellaa raajaakka'laiyum yoasuvaa pidiththu, pattayakkarukkinaal vetti, karththarudaiya thaasanaagiya moasea katta'laiyittapadi, avarga'laich sanggaarampa'n'ninaan.

Jos11.13 aanaalum thangga'l ara'nippoadea iruntha patta'nangga'laiyellaam isravealar sutteriththuppoadaamal vaiththaarga'l; aathsoaraimaaththiram yoasuvaa sutteriththuppoattaan.

Jos11.14 anthap patta'nangga'lilu'l'la mirugajeevanga'laiyum mat'rak ko'l'laipporu'lga'laiyum israveal puththirar thangga'lukken'ru eduththukko'ndaarga'l; aanaalum ellaa manusharaiyum azhiththuth theerumattum avarga'laip pattayakkarukkinaal vettippoattaarga'l; suvaasamu'l'la on'raiyum avarga'l meethiyaaga vaikkavillai.

Jos11.15 karththar thamathu thaasanaagiya moaseakku eppadik katta'laiyittirunthaaroa, appadiyea moasea yoasuvaavukkuk katta'laiyittirunthaan; appadiyea yoasuvaa seythaan; avan, karththar moaseakkuk katta'laiyittathil on'raiyum seyyaamal vidavillai.

Jos11.16 inthappiragaaramaaga yoasuvaa seayeerukku ea'rippoagi'ra aalaak malaithuvakki leebanoanin pa'l'laththaakkil ermoan malaiyadiyil irukki'ra baagaal kaathmattumu'l'la antha muzhuththeasamaagiya malaiga'laiyum, thentheasam yaavaiyum, koasean theasaththaiyum, samanaana boomiyaiyum, naattuppu'raththaiyum, isravealin malaiga'laiyum athin samaboomiyaiyum pidiththukko'ndu,

Jos11.17 avaiga'lin raajaakka'laiyellaam pidiththu, avarga'lai vettik kon'ru poattaan.

Jos11.18 yoasuvaa nedunaa'laay antha raajaakka'lellaaroadum yuththampa'n'ninaan.

Jos11.19 kibiyoanin kudiga'laagiya eaviyaraith thavira, oru patta'namum israveal puththiraroadea samaathaanam pa'n'navillai; mat'rellaap patta'nangga'laiyum yuththampa'n'nip pidiththaarga'l.

Jos11.20 yuththampa'n'na isravealukku ethiraaga varumpadikku, avarga'ludaiya iruthayam kadinamaanathum, ippadiyea avarga'lpearil irakkam u'ndaagaamal, karththar moaseakkuk katta'laiyittapadi, avarga'lai azhiththuch sanggaarampa'n'ninathum karththaraal vantha kaariyamaayirunthathu.

Jos11.21 akkaalaththilea yoasuvaa poay, malaiththeasamaagiya ebiroanilum thebeerilum aanaabilum yoothaavin sagala malaiga'lilum isravealin sagala malaiga'lilum iruntha eanaakkiyarai nikkiragampa'n'ni, avarga'lai avarga'l patta'nangga'loadumkoodach sanggariththaan.

Jos11.22 israveal puththirarin theasaththil eanaakkiyar oruvarum meethiyaaga vaikkappadavillai; kaasaavilum kaaththilum asthoaththilummaaththiram silar meethiyaayirunthaarga'l.

Jos11.23 appadiyea yoasuvaa, karththar moaseayinidaththil sonnapadiyellaam theasamanaiththaiyum pidiththu, athai isravealarukku, avarga'l koaththirangga'ludaiya pangguga'linpadiyea, suthantharamaagak koduththaan; yuththam oaynthathinaal theasam amaithalaayirunthathu.

<<    yoasuvaa 12    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24  

Jos12.1 yoarthaanukku appu'raththil sooriyan uthayamaagi'ra thisaiyilea arnoan aa'ru thuvakki ermoan malaimattum, kizhakkea samaboomi ellaiyilellaamu'l'la raajaakka'lai israveal puththirar mu'riya adiththu, avarga'ludaiya theasangga'laiyum suthanthariththukko'ndaarga'l.

Jos12.2 antha raajaakka'lil, esboanil kudiyiruntha emoariyarin raajaavaagiya seegoan, arnoan aat'rangkaraiyilirukki'ra aaroavear thodanggi aat'rin nadumaiyamum paathik keeleayaaththumudpada ammoan puththirarin ellaiyaana yaaboakku aa'rumattumu'l'la theasaththaiyum,

Jos12.3 samanaana ve'li thuvakkik kizhakkeayirukki'ra kinnaroath kadalmattum bethyesimoath vazhiyaayk kizhakkeayirukki'ra samanaana ve'liyin kadalaagiya uppukkadalmattum irukki'ra theasaththaiyum the'rkea asthoathpiskaavukkuth thaazhvaayirukki'ra theasaththaiyum aa'ndaan.

Jos12.4 iraadchatharil meethiyaana baasaanin raajaavaagiya oakin ellaiyaiyum suthanthariththukko'ndaarga'l; avan astharoaththilum ethreayilum vaasampa'n'ni,

Jos12.5 ermoan malaiyaiyum salkaavaiyum, kesooriyar, maakaaththiyar ellaimattum esboanin raajaavaagiya seegoanin ellaiyaayiruntha paathik keeleayaathmattum irukkum baasaan anaiththaiyum aa'ndaan.

Jos12.6 avarga'laik karththarin thaasanaagiya moaseayum israveal puththirarum mu'riya adiththaarga'l; aththeasaththaik karththarin thaasanaagiya moasea roobaniyarukkum kaaththiyarukkum manaaseayin paathikkoaththiraththukkum suthantharamaagak koduththaan.

Jos12.7 yoarthaanukku ippu'raththilea mea'rkea leebanoanin pa'l'laththaakkilu'l'la baagaalkaathmutha'rko'ndu seayeerukku ea'rippoagi'ra aalaakmalaimattum, malaiga'lilum pa'l'laththaakkuga'lilum samaboomiyilum malaiga'lukkaduththa pu'rangga'lilum vanaantharaththilum the'rkuth theasaththilum irukki'rathum,

Jos12.8 yoasuvaa israveal koaththirangga'lukkuch suthantharamaagap panggittathumaana eaththiyar, emoariyar, kaanaaniyar, perisiyar, eaviyar, eboosiyar enbavarga'ludaiya theasaththil irunthavarga'lum, yoasuvaavum israveal puththirarum mu'riya adiththavarga'lumaana raajaakka'l yaarenil:

Jos12.9 erigoavin raajaa on'ru, beththealukku arugaana aayiyin raajaa on'ru,

Jos12.10 erusaleamin raajaa on'ru, ebiroanin raajaa on'ru,

Jos12.11 yarmooththin raajaa on'ru, laageesin raajaa on'ru,

Jos12.12 ekloanin raajaa on'ru, keasearin raajaa on'ru,

Jos12.13 thebeerin raajaa on'ru, kethearin raajaa on'ru,

Jos12.14 ormaavin raajaa on'ru, aaraathin raajaa on'ru,

Jos12.15 libnaavin raajaa on'ru, athullaamin raajaa on'ru,

Jos12.16 makkeathaavin raajaa on'ru, beththealin raajaa on'ru,

Jos12.17 thappuvaavin raajaa on'ru, eppearin raajaa on'ru,

Jos12.18 aappekkin raajaa on'ru, lasaroanin raajaa on'ru,

Jos12.19 maathoanin raajaa on'ru, aathsoarin raajaa on'ru,

Jos12.20 simroan mearoanin raajaa on'ru, aksaapin raajaa on'ru,

Jos12.21 thaanaakin raajaa on'ru, megithoavin raajaa on'ru,

Jos12.22 keatheasin raajaa on'ru, karmealukkaduththa yokniyaamin raajaa on'ru,

Jos12.23 thoarin karaiyaich searntha thoarin raajaa on'ru, kilgaalukkaduththa jaathiga'lin raajaa on'ru,

Jos12.24 thirsaavin raajaa on'ru; aaga ivarga'lellaarum muppaththoru raajaakka'l.

<<    yoasuvaa 13    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33  

Jos13.1 yoasuvaa vayathusen'ru muthirnthavanaanapoathu, karththar avanai noakki: nee vayathusen'ravanum muthirnthavanumaanaay; suthanthariththukko'l'lavea'ndiya theasam innum mahaa visthaaramaayirukki'rathu.

Jos13.2 meethiyaayirukki'ra theasam evaiyenil, egipthukku ethiraana seegoar aa'ruthuvakkik kaanaaniyaraich searnthathaaga e'n'nappadum vadakkeayirukki'ra ekroanin ellaimattumu'l'la pelistharin ellaa ellaiga'lum, kesoorim muzhuvathum,

Jos13.3 kaasaa, asthoath, askaloan, kaath, ekroan engi'ra patta'nangga'lilirukki'ra pelistharudaiya ainthu athibathiga'lin naadum, aaviyarin naadum,

Jos13.4 the'rkea thuvakki aappekmattum emoariyar ellaivaraikkum irukki'ra kaanaaniyarin sagala theasamum, seethoaniyarukkaduththa meyaaraa naadum,

Jos13.5 kibliyarin naadum, sooriyoathayap pu'raththil ermoan malaiyadivaaraththil irukki'ra baagaalkaath mutha'rko'ndu aamaaththukku'l piraveasikkumattumu'l'la leebanoan muzhuvathum,

Jos13.6 leebanoan thuvakki misrapoathmaayeemmattum malaiga'lil kudiyirukki'ra yaavarudaiya naadum, seethoaniyarudaiya ellaa naadumthaanea. naan avarga'lai israveal puththirarukku munbaagath thuraththuvean; naan unakkuk katta'laiyittapadiyea, nee isravealukkuch suthantharamaagach seettuga'laimaaththiram poattuth theasaththaip panggidavea'ndum.

Jos13.7 aathalaal inthath theasaththai onbathu koaththirangga'lukkum, manaaseayin paathikkoaththiraththukkum suthantharamaagap panggidu en'raar.

Jos13.8 manaaseayin paathikkoaththiraththaarum roobaniyarum kaaththiyarum thangga'l suthantharaththai adainthu theernthathu; athaik karththarin thaasanaagiya moasea yoarthaanukku appu'raththil kizhakkea avarga'lukkuk koduththaan.

Jos13.9 arnoan aat'rangkaraiyilirukki'ra aaroavearum, nathiyin maththiyilirukki'ra patta'namum thuvakkith theeboanmattumirukki'ra methebaavin samanaana boomi yaavaiyum,

Jos13.10 esboanilirunthu ammoan puththirarin ellaimattum aa'nda emoariyarin raajaavaagiya seegoanukkuriya sagala patta'nangga'laiyum,

Jos13.11 keeleayaaththaiyum, kesooriyar maakaaththiyarudaiya ellaiyilu'l'la naattaiyum, ermoan malai muzhuvathaiyum,

Jos13.12 astharoaththilum ethreayilum aa'ndu, moasea mu'riya adiththuth thuraththina iraadchatharil meethiyaayiruntha baasaanin raajaavaagiya oakukkuch salkaamattumiruntha baasaan muzhuvathaiyum avarga'lukkuk koduththaan.

Jos13.13 israveal puththiraroa kesooriyaraiyum maakaaththiyaraiyum thuraththividavillai, kesooriyarum maakaaththiyarum innaa'lvaraikkum isravealin naduvea kudiyirukki'raarga'l.

Jos13.14 leaviyarin koaththiraththukkumaaththiram avan suthantharam kodukkavillai; isravealin theavanaagiya karththar avarga'lukkuch sonnapadiyea, avarudaiya thaganabaliga'lea avarga'ludaiya suthantharam.

Jos13.15 moasea rooban puththirarin koaththiraththukku avarga'ludaiya vamsangga'lukkuththakkathaagach suthantharam koduththaan.

Jos13.16 arnoan aat'rangkaraiyilirukki'ra aaroavearum, aat'rin maththiyilirukki'ra patta'nam thodanggi methebaavaraikkummu'l'la samaboomi muzhuvathum,

Jos13.17 samaboomiyilirukki'ra esboanum, athin ellaap patta'nangga'lumaagiya theeboan, baamoathbaagaal, bethbaagaalmeyoan,

Jos13.18 yaagasaa, kethemoath, meapaagaath,

Jos13.19 keeriyaaththaayeem, sibmaa, pa'l'laththaakkin malaiyilu'l'la sereathsagaar,

Jos13.20 bethpeayoar, asthoathpiskaa, bethyesimoath muthalaana

Jos13.21 samaboomiyilu'l'la ellaap patta'nangga'lum, esboanil aa'ndiruntha seegoan ennum emoariyarudaiya raajaavin raajyam muzhuvathum avarga'l ellaikku'l'laayit'ru; anthach seegoanaiyum, theasaththilea kudiyirunthu seegoanin athibathiyaayiruntha eavi, rekkeam, soor, oor, reabaa ennum meethiyaanin pirabukka'laiyum moasea vettippoattaan.

Jos13.22 israveal puththirar vettina mat'ravarga'loadungkooda, beayoarin kumaaranaagiya baalaam ennum ku'risollugi'ravanaiyum pattayaththinaal vettippoattaarga'l.

Jos13.23 appadiyea yoarthaanum atha'rkaduththathum rooban puththirarin ellaiyaayit'ru; inthap patta'nangga'lum ivaiga'lin kiraamangga'lum rooban puththirarukku, avarga'l vamsangga'linpadi vantha suthantharam.

Jos13.24 kaath puththirarin koaththiraththukku moasea avarga'l vamsangga'lukkuththakkathaagak koduththathu ennavenil:

Jos13.25 yaasearum, keeleayaaththin sagala patta'nangga'lum, rabaavukku ethirea irukki'ra aaroavearmattumu'l'la ammoan puththirarin paathith theasamum,

Jos13.26 esboan thuvakki raamaath mispeamattum beththoneemvaraikkum irukki'rathum, maganaayeem thuvakkith thebeerin ellaimattum irukki'rathum,

Jos13.27 esboanin raajaavaagiya seegoanudaiya raajyaththin mat'rap panggaagiya pa'l'laththaakkilirukki'ra beththaaraamum, bethnimraavum, sukkoaththum, saappoanum, yoarthaanmattum irukki'rathum, kizhakkea yoarthaanin karaiyoaramaayk kinnareath kadalin kadaiyaantharamattum irukki'rathum, avarga'l ellaikku'l'laayit'ru.

Jos13.28 inthap patta'nangga'lum ivaiga'lin kiraamangga'lum kaath puththirarukku, avarga'ludaiya vamsangga'linpadi vantha suthantharam.

Jos13.29 manaasea puththirarin paathik koaththiraththukkum moasea avarga'l vamsaththukkuththakkathaagak koduththaan.

Jos13.30 maganaayeem thuvakki, baasaanin raajaavaagiya oakin muzhu raajyamaayirukki'ra baasaan muzhuvathum, baasaanilu'l'la yaaveerin sagala oorga'lumaana a'rubathu patta'nangga'l avarga'l ellaikku'l'laayit'ru.

Jos13.31 paathik keeleayaaththaiyum, baasaanilea astharoath, ethreayi ennum oaku raajyaththin patta'nangga'laiyum, manaaseayin kumaaranaagiya maakeerin puththirar paathipearukku avarga'ludaiya vamsangga'linpadiyea koduththaan.

Jos13.32 moasea kizhakkea erigoavin arugea yoarthaanukku akkaraiyilirukki'ra moavaabin samanaana ve'liga'lil suthantharamaagak koduththavaiga'l ivaiga'lea.

Jos13.33 leavi koaththiraththi'rku moasea suthantharam kodukkavillai, isravealin theavanaagiya karththar avarga'lukkuch solliyirukki'rapadi, avarea avarga'ludaiya suthantharam.

<<    yoasuvaa 14    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15  

Jos14.1 kaanaan theasaththilea israveal puththirar suthanthariththukko'nda theasangga'lai aasaariyanaagiya eleyaasaarum, noonin kumaaranaagiya yoasuvaavum israveal puththirarudaiya koaththirap pithaakka'lin thalaivarum, karththar moaseayaikko'ndu katta'laiyittapadi seettuppoattu,

Jos14.2 onbatharaik koaththirangga'lukkum suthantharamaagap panggittaarga'l.

Jos14.3 mat'ra ira'ndaraik koaththirangga'lukkum moasea yoarthaanukku appu'raththilea suthantharam koduththirunthaan; leaviyarukkumaaththiram avarga'l naduvea suthantharam kodukkavillai.

Jos14.4 manaasea eppiraayeem ennum yoaseappin puththirar ira'ndu koaththirangga'laanaarga'l; aathalaal avarga'l leaviyarukkuth theasaththilea panggukodaamal, kudiyirukkumpadi patta'nangga'laiyum, avarga'ludaiya aadumaaduga'l muthalaana soththukkaaga ve'linilangga'laiyumaaththiram avarga'lukkuk koduththaarga'l.

Jos14.5 karththar moaseakkuk katta'laiyittapadi israveal puththirar seythu, theasaththaip panggittaarga'l.

Jos14.6 appozhuthu yoothaavin puththirar kilgaalilea yoasuvaavinidaththil vanthaarga'l; keanaasiyanaana eppunneayin kumaaranaagiya kaaleab avanai noakki: kaatheasbarneyaavilea karththar ennaikku'riththum ummaikku'riththum theavanudaiya manushanaagiya moaseayoadea sonna vaarththaiyai neer a'riveer.

Jos14.7 theasaththai veavupaarkkak karththarin thaasanaagiya moasea ennaik kaatheasbarneyaavilirunthu anuppugi'rapoathu, enakku naa'rpathu vayathaayirunthathu; en iruthayaththilu'l'lapadiyea avarukku ma'ruseythi ko'nduvanthean.

Jos14.8 aanaalum ennoadeakooda vantha en sagoatharar janaththin iruthayaththaik karaiyappa'n'ninaarga'l; naanoa en theavanaagiya karththarai uththamamaayp pinpat'rinean.

Jos14.9 annaa'lilea moasea: nee en theavanaagiya karththarai uththamamaayp pinpat'rinapadiyinaal, un kaal mithiththa theasam unakkum un pi'l'laiga'lukkum en'raikkum suthantharamaayirukkakkadavathu en'ru solli aa'naiyittaar.

Jos14.10 ippoathum, ithoa, karththar sonnapadiyea ennai uyiroadea kaaththaar; isravealar vanaantharaththil sagncharikkaiyil, karththar antha vaarththaiyai moaseayoadea solli ippoathu naa'rpaththainthu varushamaayit'ru; ithoa, in'ru naan e'nbaththainthu vayathu'l'lavan.

Jos14.11 moasea ennai anuppugi'ra naa'lil, enakku iruntha anthap belan innaa'lvaraikkum enakku irukki'rathu; yuththaththi'rkup poakkum varaththumaayirukki'ratha'rku appoathu enakku iruntha belan ippoathum enakku irukki'rathu.

Jos14.12 aagaiyaal karththar annaa'lilea sonna intha malainaattai enakkuth thaarum; anggea eanaakkiyarum, ara'nippaana periya patta'nangga'lum u'nden'ru neer annaa'lilea kea'lvippatteerea; karththar ennoadiruppaaraanaal, karththar sonnapadi, avarga'laith thuraththividuvean en'raan.

Jos14.13 appozhuthu yoasuvaa: eppunneayin kumaaranaagiya kaaleabai aaseervathiththu, ebiroanai avanukkuch suthantharamaagak koduththaan.

Jos14.14 aathalaal keanaasiyanaana eppunneayin kumaaranaagiya kaaleab isravealin theavanaagiya karththarai uththamamaayp pinpat'rinapadiyinaal, innaa'lmattum irukki'rapadi, ebiroan avanukkuch suthantharamaayit'ru.

Jos14.15 munnea ebiroanukkuk keeriyaatharbaa en'ru pearirunthathu; arbaa enbavan eanaakkiyarukku'l'lea periya manushanaayirunthaan; yuththam oaynthathinaal theasam amaithalaayirunthathu.

<<    yoasuvaa 15    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57     58     59     60     61     62     63  

Jos15.1 yoothaa puththirarin koaththiraththi'rku avarga'ludaiya vamsangga'linpadi u'ndaana pangguveethamaavathu: eathoamin ellaikku arugaana seenvanaantharamea thenpu'raththin kadaiyellai.

Jos15.2 thenpu'ramaana avarga'ludaiya ellai uppukkadalin kadaisiyil the'rku mugamaayirukki'ra munaithuvakki,

Jos15.3 thenpu'raththilirukki'ra akraabeemin meaduga'lukkum, anggeayirunthu seenukkum poay, the'rkeayirukki'ra kaatheasbarneyaavukku ea'ri, esroanaik kadanthu, aathaarukku ea'ri, karkkaavaich sut'rippoay,

Jos15.4 asmoanukkum, anggeayirunthu egipthin aat'rukkum sen'ru, kadalmattum poay mudiyum; ithuvea ungga'lukkuth thenpu'ramaana ellaiyaayirukkum en'raan.

Jos15.5 keezhppu'ramaana ellai, yoarthaan mugaththuvaaramattum irukki'ra uppukkadal. vadapu'ramaana ellai, yoarthaan mugaththuvaaramirukki'ra kadalin munai thuvakki,

Jos15.6 betheklaavukku ea'ri, vadakkeayirukki'ra betharabaavaik kadanthu, roobanin kumaaranaagiya boaganin kallukku ea'rippoay,

Jos15.7 appu'ram aakoar pa'l'laththaakkai vittuth thebeerukku ea'ri, vadakkea aat'rin thenpu'ramaana athummeemin meattukku munbaaga irukki'ra kilgaalukku nearaagavum, anggeayirunthu enseameasin tha'n'neeridaththukkum poay, enroakeal ennum ki'nat'rukkuch sen'ru,

Jos15.8 appu'ram eboosiyar kudiyirukki'ra erusaleamukkuth thenpu'ramaay innoamudaiya kumaaranin pa'l'laththaakkaik kadanthu, vadakkeayirukki'ra iraadchatharudaiya pa'l'laththaakkin kadaisiyil mea'rkaaga innoam pa'l'laththaakkin munnirukki'ra malaiyin sigaramattum ea'rippoay,

Jos15.9 antha malaiyin sigaraththilirunthu nepthoavaavin neeroot'rukkup poay, epperoan malaiyin patta'nangga'lukkuch sen'ru, keeriyaathyeyaareemaagiya baalaavukkup poay,

Jos15.10 baalaavilirunthu mea'rkea seayeer malaikkuth thirumbi, vadakkea irukki'ra kesaloanaagiya yeyaareem malaikkup pakkamaagap poay, bethshimeasukku i'ranggi, thimnaavukkup poay,

Jos15.11 appu'ram vadakkeayirukki'ra ekroanukkup pakkamaaych sen'ru, sikroanukku oadi, baalaamalaiyaik kadanthu, yaabniyealukkuch sen'ru, kadalilea mudiyum.

Jos15.12 mea'rpu'ramaana ellai, periya samuththiramea; ithu yoothaa puththirarukku avarga'ludaiya vamsangga'linpadi sut'rilumirukkum ellai.

Jos15.13 eppunneayin kumaaranaagiya kaaleabukku, yoasuvaa, karththar thanakkuk katta'laiyittapadi, eanaakkin thagappanaagiya arbaavin patta'namaana ebiroanai, yoothaa puththirarin naduvea, panggaagak koduththaan.

Jos15.14 anggeayiruntha seasaay, ageemaan, thalmaay ennum eanaakkin moon'ru kumaararaiyum kaaleab thuraththivittu,

Jos15.15 anggeayirunthu thebeerin kudiga'lidaththi'rkup poanaan; mu'rkaalaththilea thebeerin pear keeriyaathseppear.

Jos15.16 keeriyaathseppearaich sanggaarampa'n'nip pidikki'ravanukku, en kumaaraththiyaagiya aksaa'lai vivaagampa'n'nikkoduppean en'ru kaaleab sonnaan.

Jos15.17 appozhuthu kaaleabin sagoatharanaagiya keanaasin magan othniyeal athaip pidiththaan; aagaiyaal than kumaaraththi aksaa'lai avanukku vivaagampa'n'nik koduththaan.

Jos15.18 ava'l pu'rappadugaiyil, en thagappanidaththil oru vayalve'liyaik keadkavea'ndum en'ru avanidaththil uththaravu pet'rukko'ndu, kazhuthaiyinmealirunthu i'rangginaa'l. kaaleab paarththu: unakku ennavea'ndum en'raan.

Jos15.19 appozhuthu ava'l: enakku oru aaseervaatham tharavea'ndum; enakku va'radchiyaana nilaththaith thantheer; neerppaaychchalaana nilaththaiyum enakkuth tharavea'ndum en'raa'l; appozhuthu ava'lukku mea'rpu'raththilum keezhppu'raththilum neerppaaychchalaana nilangga'laik koduththaan.

Jos15.20 yoothaa puththirarukku avarga'ludaiya vamsangga'linpadi u'ndaana suthantharam ennaven'raal:

Jos15.21 kadaiyaantharath thenpu'ramaana eathoamin ellaikku nearaay, yoothaa puththirarin koaththiraththi'rkuk kidaiththa patta'nangga'laavana: kabseyeal, ethear, yaagoor,

Jos15.22 keenaa, thimoanaa, athaathaa,

Jos15.23 keatheas, aathsoar, ithnaan,

Jos15.24 seep, thealem, beyaaloath,

Jos15.25 aathsoar, athaaththaa, keeriyoath, esroan ennum aathsoar,

Jos15.26 aamaam, seamaa, molaathaa,

Jos15.27 aathsaarkaathaa, esmoan, bethpaaleath,

Jos15.28 aathsaarsoogaal, beyersebaa, bisyoathyaa,

Jos15.29 baalaa, eeyim, aathseam,

Jos15.30 elthoalaath, keseel, ormaa,

Jos15.31 siklaak, mathmannaa, sansannaa,

Jos15.32 lebaayoath, silleem, aayin, rimmoan enbavaiga'l; ellaap patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumudpada irubaththonbathu.

Jos15.33 pa'l'laththaakku naattil esthaavoal, soariyaa, ashnaa,

Jos15.34 sanoagaa, enkanneem, thappuvaa, eanaam,

Jos15.35 yarmooth, athullaam, soakkoa, aseakkaa,

Jos15.36 saaraayeem, athiththaayeem, kethearaa, keatheroththaayeem; inthap patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumudpadap pathinaangu.

Jos15.37 seanaan, athaashaa, mikthaalgaath,

Jos15.38 thiliyaan, mispea, yoaktheyeal,

Jos15.39 laagees, boaskaath, ekloan,

Jos15.40 kaaboan, lagamaam, kithleesh,

Jos15.41 ketheroath, bethdaagoan, naagamaa, makkeathaa; inthap patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumudpadap pathinaa'ru.

Jos15.42 libnaa, eaththear, aashaan,

Jos15.43 ipthaa, asnaa, nethseeb,

Jos15.44 keagilaa, akseeb, mareashaa; inthap patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumudpada onbathu.

Jos15.45 ekroanum athin ve'linilangga'lum kiraamangga'lum,

Jos15.46 ekroan thuvakkich samuththirammattum, asthoaththin pu'raththilirukki'ra sagala oorga'lum, avaiga'lin kiraamangga'lum,

Jos15.47 asthoaththum, athin ve'linilangga'lum kiraamangga'lum, kaasaavum egipthin nathimattumirukki'ra athin ve'linilangga'lum kiraamangga'lumea; periya samuththiramea ellai.

Jos15.48 malaiga'lil, saameer, yaaththeer, soakkoa,

Jos15.49 thannaa, thebeer ennappatta keeriyaathsannaa,

Jos15.50 aanaab, esthemo, aaneem,

Jos15.51 koasean, oaloan, kilo; inthap patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumudpadap pathinon'ru.

Jos15.52 araab, thoomaa, eshiyaan,

Jos15.53 yaanoom, beththappuvaa, aappekkaa,

Jos15.54 umthaa, ebiroanaagiya keeriyaatharbaa, seeyoar; inthap patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumudpada onbathu.

Jos15.55 maagoan, karmeal, seep, yuththaa,

Jos15.56 yesrayeal, yoktheyaam, sanoagaa,

Jos15.57 kaayin, kibiyaa, thimnaa; inthap patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumudpadap paththu.

Jos15.58 alkool, bethsoor, kethoar,

Jos15.59 magaaraath, bethaanoath, elthegoan; inthap patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumudpada aa'ru.

Jos15.60 keeriyaathyeyaareemaagiya keeriyaathbaagaal, rabaa; inthap patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumudpada ira'ndu.

Jos15.61 vanaantharaththil, betharabaa, miththeen, sekkaakkaa,

Jos15.62 nibsaan, uppuppatta'nam, engeathi; inthap patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumudpada aa'ru.

Jos15.63 erusaleamilea kudiyiruntha eboosiyarai yoothaa puththirar thuraththividakkoodaama'rpoayit'ru; aagaiyaal innaa'lmattum eboosiyar yoothaa puththiraroadea erusaleamilea kudiyirukki'raarga'l.

<<    yoasuvaa 16    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Jos16.1 yoaseappin puththirarukku vizhuntha seettinaal agappatta pangguveethamaavathu: erigoavin arugea irukki'ra yoarthaanilirunthu, yoarthaanukkuk kizhakkaana tha'n'neerukkup poay, erigoa thuvakkip beththealin malaiga'l mattumu'l'la vanaantharavazhiyaagavum sen'ru,

Jos16.2 beththealilirunthu loosukkup poay, arkeeyinudaiya ellaiyaagiya atharoaththaik kadanthu,

Jos16.3 mea'rkea yapleththiyarin ellaikkum thaazhvaana beththoroan kaasear ennum ellaiga'lmattum i'ranggi, samuththiramvaraikkum poay mudiyum.

Jos16.4 ithai yoaseappin puththiraraagiya manaaseayum eppiraayeemum suthanthariththaarga'l.

Jos16.5 eppiraayeem puththirarukku avarga'ludaiya vamsangga'linpadi u'ndaana suthantharaththinudaiya kizhakku ellai, atharoath athaar thuvakki, mealaana beththoroanmattum poagi'rathu.

Jos16.6 mea'rku ellai mikmeaththaaththi'rku vadakkaagach sen'ru, kizhakkea thaanaath seeloavukkuth thirumbi, athai yanoagaavukkuk kizhakkaagak kadanthu,

Jos16.7 yanoagaavilirunthu atharoaththi'rkum naaraaththi'rkum i'ranggi, erigoavin arugea vanthu, yoarthaanukkuch sellum.

Jos16.8 thappuvaavilirunthu mea'rku ellai, kaanaanathikkup poay, samuththiraththilea mudiyum; ithu eppiraayeem puththirarin koaththiraththi'rku avarga'l vamsangga'linpadi u'ndaana suthantharam.

Jos16.9 pinnum eppiraayeem puththirarukkup piraththiyeagamaayk kodukkappatta patta'nangga'lum avaiga'lin kiraamangga'lumellaam manaasea puththirarudaiya suthantharaththin naduvea irukki'rathu.

Jos16.10 avarga'l kaasearilea kudiyiruntha kaanaaniyaraith thuraththividavillai; aagaiyaal kaanaaniyar, innaa'lmattum irukki'rapadi, eppiraayeemarukku'l'lea kudiyirunthu, paguthikattugi'ravarga'laaych seavikki'raarga'l.

<<    yoasuvaa 17    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  

Jos17.1 manaasea koaththiraththi'rkum panggu kidaiththathu; avan yoaseappukku mutha'rpea'raanavan; manaaseayin mooththakumaaranum kileyaaththin thagappanumaana maakeer yuththamanushanaanapadiyinaal, keeleayaaththum baasaanum avanukkuk kidaiththathu.

Jos17.2 abiyeasarin puththirarum, ealeakkin puththirarum, asriyealin puththirarum, sekeamin puththirarum, eppearin puththirarum, semeethaavin puththirarumaana manaaseayinudaiya mat'rak kumaararin puththiraraagiya abiyeasarin vamsangga'lukkuththakka suthantharam kodukkappattathu. thangga'l vamsangga'lukku'l'lea avarga'lea yoaseappudaiya kumaaranaagiya manaaseayin aa'npi'l'laiga'laayirunthaarga'l.

Jos17.3 manaaseayin kumaaranaagiya maakeerukkup pi'rantha kileyaaththin kumaaranaagiya eppearin magan seloppiyaaththukkuk kumaaraththiga'l thavira kumaarar illai; avan kumaaraththiga'lin naamangga'l, maklaa'l, noavaa'l, oklaa'l, milkaa'l, thirsaa'l enbavaiga'l.

Jos17.4 avarga'l aasaariyanaagiya eleyaasaarukkum noonin kumaaranaagiya yoasuvaavukkum pirabukka'lukkum munbaagach searnthuvanthu: engga'l sagoatharar naduvea engga'lukkuch suthantharam kodukkumpadi karththar moaseakkuk katta'laiyittaar en'raarga'l; aagaiyaal avarga'l thagappanudaiya sagoathararin naduvea, karththarudaiya vaakkinpadi, avarga'lukkuch suthantharam koduththaan.

Jos17.5 yoarthaanukku appu'raththilea irukki'ra keeleayaath, baasaan ennum theasangga'laiyallaamal, manaaseakkuch seettilea vizhunthathu paththup pangguga'laam.

Jos17.6 manaaseayin kumaaraththiga'l avan kumaararukku'l'lea suthantharam pet'raarga'l; manaaseayin mat'rap puththirarukkuk keeleayaath theasam kidaiththathu.

Jos17.7 manaaseayin ellai, aasear thodanggich seekeamin munnirukki'ra mikmeaththaavukkum, anggeayirunthu valathupu'ramaay enthappuvaavin kudiga'lidaththi'rkum poagi'rathu.

Jos17.8 thappuvaavin nilam manaaseakkuk kidaiththathu; manaaseayin ellaiyoadirukki'ra thappuvaavoa, eppiraayeem puththirarin vasamaayit'ru.

Jos17.9 appu'ram antha ellai kaanaa ennum aat'rukkup poay, aat'rukkuth the'rkaaga i'ranggugi'rathu; manaaseayinudaiya patta'nangga'lin naduvea irukki'ra avvidaththup patta'nangga'l eppiraayeemudaiyavaiga'l; manaaseayin ellai aat'rukku vadakkeayirunthu samuththiraththi'rkup poay mudiyum.

Jos17.10 thennaadu eppiraayeemudaiyathu; vadanaadu manaaseayinudaiyathu; samuththiram athin ellai; athu vadakkea aasearaiyum, kizhakkea isakkaaraiyum thodugi'rathu.

Jos17.11 isakkaarilum aasearilumirukki'ra moon'ru naaduga'laagiya bethseyaanum athin oorga'lum, ibleyaamum athin oorga'lum, thoarin kudiga'lum athin oorga'lum, enthoarin kudiga'lum athin oorga'lum, thaanaakin kudiga'lum athin oorga'lum, megithoavin kudiga'lum athin oorga'lum manaaseayinudaiyavaiga'l.

Jos17.12 manaaseayin puththirar anthap patta'nangga'lin kudiga'laith thuraththividakkoodaama'rpoayit'ru; kaanaaniyar anthach seemaiyileathaanea kudiyirukkavea'ndumen'ru irunthaarga'l.

Jos17.13 israveal puththirar balaththapoathum, kaanaaniyarai mut'rilum thuraththividaamal, avarga'laip paguthikattugi'ravarga'laakkikko'ndaarga'l.

Jos17.14 yoaseappin puththirar yoasuvaavai noakki: karththar engga'lai ithuvaraikkum aaseervathiththuvanthathinaal, naangga'l janamperuththavarga'laayirukki'roam; neer engga'lukkuch suthantharamaaga orea veethaththaiyum orea panggaiyum koduththathu enna en'ru keattaarga'l.

Jos17.15 atha'rku yoasuvaa: neengga'l janam peruththavarga'laayum, eppiraayeem malaiga'l ungga'lukku nerukkamaayumirunthaal, perisiyar reppaayeemiyar kudiyirukki'ra kaattuth theasaththukkup poay ungga'lukku idam u'ndaakkikko'l'lungga'l en'raan.

Jos17.16 atha'rku yoaseappin puththirar: malaiga'l engga'lukkup poathaathu; pa'l'laththaakku naattilirukki'ra bethseyaanilum, athin oorga'lilum, yesrayeal pa'l'laththaakkilum kudiyirukki'ra ellaak kaanaaniyaridaththilum iruppurathangga'l u'ndu en'raarga'l.

Jos17.17 yoasuvaa yoaseappu vamsaththaaraagiya eppiraayeemiyaraiyum manaaseayaraiyum noakki: neengga'l janamperuththavarga'l, ungga'lukku mahaa baraakkiramamum u'ndu, oru panggumaaththiram alla, malaiththeasamum ungga'ludaiyathaagum.

Jos17.18 athu kaadaanapadiyinaalea, athai vettith thiruththungga'l, appozhuthu athin kadaiyaantharamattum ungga'ludaiyathaayirukkum; kaanaaniyarukku iruppurathangga'l irunthaalum, avarga'l balaththavarga'laayirunthaalum, neengga'l avarga'laith thuraththividuveerga'l en'raan.

<<    yoasuvaa 18    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28  

Jos18.1 israveal puththirarin sabaiyellaam seeloavilea koodi, anggea aasarippuk koodaaraththai ni'ruththinaarga'l. theasam avarga'l vasamaayit'ru.

Jos18.2 israveal puththiraril thangga'l suthantharaththai innum panggittukko'l'laatha eazhu koaththirangga'l irunthathu.

Jos18.3 aagaiyaal yoasuvaa israveal puththirarai noakki: ungga'l pithaakka'lin theavanaagiya karththar ungga'lukkuk koduththa theasaththaich suthanthariththukko'l'lappoagi'ratha'rku, neengga'l enthamattum asathiyaayiruppeerga'l.

Jos18.4 koaththiraththi'rku mummoon'ru manusharaith therinthuko'l'lungga'l; avarga'l ezhunthu pu'rappattu, theasaththilea sut'riththirinthu athaith thangga'l suthantharaththi'rkuththakkathaaga vivaramaay ezhuthi, ennidaththil ko'nduvarumpadi avarga'lai anuppuvean.

Jos18.5 athai eazhu panggaagap pagirakkadavarga'l; yoothaa vamsaththaar the'rkeayirukki'ra thangga'l ellaiyilum, yoaseappu vamsaththaar vadakkeayirukki'ra thangga'l ellaiyilum nilaiththirukkattum.

Jos18.6 neengga'l theasaththai eazhu panggaaga vivariththu ezhuthi, inggea ennidaththil ko'nduvaarungga'l; appozhuthu ivvidaththilea nammudaiya theavanaagiya karththarudaiya sannithiyil ungga'lukkaagach seettuppoaduvean.

Jos18.7 leaviyarukku ungga'l naduvea panggillai; karththarudaiya aasaariyapattamea avarga'l suthantharam; kaaththum roobanum manaaseayin paathik koaththiramum yoarthaanukku appu'raththilea kizhakkea karththarin thaasanaagiya moasea thangga'lukkuk koduththa thangga'l suthantharaththai adainthu theernthathu en'raan.

Jos18.8 appozhuthu antha manushar ezhunthu pu'rappattuppoanaarga'l; theasaththaikku'riththu vivaram ezhuthappoagi'ravarga'lai yoasuvaa noakki: neengga'l poay, theasaththilea sut'riththirinthu, athin vivaraththai ezhuthi, ennidaththil thirumbivaarungga'l; appozhuthu inggea seeloavilea karththarudaiya sannithiyil ungga'lukkaagach seettuppoaduvean en'ru sonnaan.

Jos18.9 antha manushar poay, theasam enggum anthanthap patta'nangga'linpadiyea eazhu panggaaga oru pusthagaththil ezhuthikko'ndu, seeloavil irukki'ra paa'layaththilea yoasuvaavinidaththil vanthaarga'l.

Jos18.10 appozhuthu yoasuvaa avarga'lukkaagach seeloavilea karththarudaiya sannithiyil seettuppoattu, anggea israveal puththirarukkuth theasaththai avarga'l pangguveethappadi panggittaan.

Jos18.11 benyameen puththirarukku avarga'ludaiya vamsangga'linpadiyea avarga'ludaiya koaththiraththukkuch seettu vizhunthathu; avarga'l panggu veethaththin ellaiyaanathu yoothaa puththirarukkum yoaseappup puththirarukkum naduvea irunthathu.

Jos18.12 avarga'ludaiya vada ellai, yoarthaanilirunthu vanthu, erigoavukku vadapakkamaaych sen'ru, appu'ram mea'rkea malaiyil ea'ri, beththaavean vanaantharaththil poay mudiyum.

Jos18.13 anggeayirunthu antha ellai, beththealaagiya loosukku vanthu, loosukkuth thenpakkamaayp poay, atharoathathaarukkuth thaazhvaana beththoroanukkuth the'rkeayirukki'ra malaiyarugea i'ranggum.

Jos18.14 anggeayirunthu ellai mea'rku moolaikkup beththoroanukku ethirea the'rkaaga irukki'ra malaikkuth thenpu'ramaayp poayth thirumbi, keeriyaathbaagaal ennappatta yoothaa puththirarin patta'namaagiya keeriyaathyeyaareem arugea poay mudiyum; ithu mea'rku ellai.

Jos18.15 then ellai keeriyaathyeyaareemin mudivilirukki'rathu; anggeayirunthu ellai mea'rkea poay, nepthoavaavin neeroot'ri'rkuch sen'ru,

Jos18.16 anggeayirunthu iraadchatharin pa'l'laththaakkil vadakkeayirukki'ra innoamudaiya kumaararin pa'l'laththaakkukku ethiraana malaiyadivaaraththi'rku i'ranggi, appu'ram the'rkea eboosiyarukkup pakkamaana innoamin pa'l'laththaakkukkum, anggeayirunthu enroakealukkum i'ranggivanthu,

Jos18.17 vadakkea poay, enseameasukkum, anggeayirunthu athummeem meattukku ethiraana keliloaththi'rkum, anggeayirunthu rooban kumaaranaagiya boaganin kallinidaththi'rkum i'ranggivanthu,

Jos18.18 araabaavukku ethiraana vadapakkamaayp poay, araabaavukku i'ranggum.

Jos18.19 appu'ram antha ellai, bethoaklaavukku vadapakkamaayp poay, yoarthaanin mugaththuvaaraththi'rkuth the'rkaana uppukkadalin vadamunaiyilea mudinthupoam; ithu then ellai.

Jos18.20 kizhakkuppu'raththin ellai yoarthaanea; ithu benyameen puththirarukku avarga'ludaiya vamsangga'linpadi sut'rilum irukki'ra ellaiga'lukku'l'laana suthantharam.

Jos18.21 benyameen puththirarin koaththiraththi'rku avarga'ludaiya vamsangga'linpadi irukki'ra patta'nangga'laavana: erigoa, bethoaklaa, keasees pa'l'laththaakku,

Jos18.22 betharabaa, semaraayim, beththeal,

Jos18.23 aaveem, paaraa, oapraa,

Jos18.24 keappaaramoanaay, opni, kaabaa ennum pannira'ndu patta'nangga'lum avaiga'lin kiraamangga'lumea.

Jos18.25 kibiyoan, raamaa, bearoath,

Jos18.26 mispea, keppiraa, moathsaa,

Jos18.27 rekkeam, irpeyeal, thaaraalaa,

Jos18.28 sealaa, ealeap, erusaleamaagiya eboosi, keebeyaath, keereayaath ennum pathinaangu patta'nangga'lum avaiga'lin kiraamangga'lumea; benyameen puththirarukku avarga'l vamsangga'linpadi irukki'ra suthantharam ithuvea.

<<    yoasuvaa 19    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45     46     47     48     49     50     51  

Jos19.1 ira'ndaam seettu simiyoanukku vizhunthathu; simiyoan puththirarin koaththiraththi'rku avarga'l vamsangga'linpadi kidaiththa suthantharam, yoothaa puththirarudaiya suthantharaththin naduvea irukki'rathu.

Jos19.2 avarga'lukkuch suthantharamaagak kidaiththa patta'nangga'laavana: beyersebaa, seabaa, molaathaa,

Jos19.3 aathsaarsoogaal, baalaa, aathseam,

Jos19.4 elthoalaath, beththool, ormaa,

Jos19.5 siklaak, bethmaarkaaboath, aathsaar soosaa,

Jos19.6 bethlebaavoath, sarugean patta'nangga'lum avaiga'lin kiraamangga'lum udpadap pathinmoon'ru.

Jos19.7 mealum aayin, rimmoan, eththear, aasaan ennum naalu patta'nangga'lum avaiga'lin kiraamangga'lumea.

Jos19.8 inthap patta'nangga'laich sut'rilum baalaathbeyearmattum, the'rkeayirukki'ra raamaathmattum irukki'ra ellaak kiraamangga'lumea; ivai simiyoan puththirarudaiya koaththiraththi'rku avarga'l vamsangga'linpadi kidaiththa suthantharam.

Jos19.9 simiyoan puththirarudaiya suthantharam yoothaa puththirarin pangguveethaththi'rku'l irukki'rathu; yoothaa puththirarin panggu avarga'lukku michchamaayirunthapadiyaal, simiyoan puththirar avarga'l suthantharaththin naduvilea suthantharam pet'raarga'l.

Jos19.10 moon'raam seettu sebuloan puththirarukku vizhunthathu; avarga'lukku avarga'l vamsangga'linpadi kidaiththa suthantharapangguveetham saareethmattumu'l'lathu.

Jos19.11 avarga'ludaiya ellai mea'rkea maaraalaavukku ea'ri, thaabaseaththukku vanthu, yokkineayaamukku ethiraana aat'rukkup poam.

Jos19.12 saareethilirunthu athu kizhakkea sooriyan uthikkum munaiyaayk kisloaththaaboarin ellaiyinidaththukkuth thirumbi, thaabaraaththukkuch sen'ru, yappiyaavukku ea'ri,

Jos19.13 anggeayirunthu kizhakkuppu'raththilea kiththaaeapearaiyum iththaagaathseenaiyum kadanthu, rimmoanmeththoavaarukkum neayaavukkum poam.

Jos19.14 appu'ram antha ellai vadakkea annaththoanukkuth thirumbi, ipthaavealin pa'l'laththaakkilea mudiyum.

Jos19.15 kaaththaath, nagalaal, simroan, ithaalaa, bethleheam muthalaana pannira'ndu patta'nangga'lum avaiga'lin kiraamangga'lum,

Jos19.16 sebuloan puththirarukku, avarga'l vamsangga'linpadi, kidaiththa suthantharam.

Jos19.17 naalaam seettu isakkaarukku vizhunthathu.

Jos19.18 isakkaar puththirarukku avarga'l vamsangga'linpadi kidaiththa ellai, yesrayeal, kesulloath, sooneam,

Jos19.19 appiraayeem, seegoan, anaagaraath,

Jos19.20 raabbith, kishiyoan, abeths,

Jos19.21 remeath, enkanneem, engaathaa, bethpaathses ivaiga'lea.

Jos19.22 appu'ram antha ellai thaaboarukkum, sagaseemaavukkum, bethshimeasukkum vanthu yoarthaanilea mudiyum; atha'rku'l pathinaa'ru patta'nangga'lum avaiga'ludaiya kiraamangga'lumu'ndu.

Jos19.23 inthap patta'nangga'lum ivaiga'laichsearntha kiraamangga'lum isakkaar puththirarin koaththiraththi'rku, avarga'ludaiya vamsangga'linpadi kidaiththa suthantharam.

Jos19.24 ainthaam seettu aasear puththirarudaiya koaththiraththukku vizhunthathu.

Jos19.25 avarga'ludaiya vamsangga'linpadi avarga'lukkuk kidaiththa ellai, elkaath, aali, beathean, aksaap,

Jos19.26 alammealek, aamaath, mishayaal ivaiga'lea; pinbu athu mea'rkea karmealukkum seegoarlibnaaththi'rkum sen'ru,

Jos19.27 kizhakkea beththaagoanukkuth thirumbi, sebuloanukku vadakkeayirukki'ra ipthaavealin pa'l'laththaakkukkum beththeameakkukkum neagiyelukkum vanthu, idathupu'ramaana kaaboolukkum,

Jos19.28 ebiroanukkum, reagoabukkum, ammoanukkum, kaanaavukkum, periya seethoanmattum poam.

Jos19.29 appu'ram antha ellai raamaavukkum theeru ennum ara'nippaana patta'nammattum thirumbum; pinbu antha ellai oasaavukkuth thirumbi, akseebin ellai oaraththilu'l'la samuththiraththilea mudiyum.

Jos19.30 ummaavum, aappekkum, reagoabum atha'rku aduththirukki'rathu; inthap patta'nangga'lum ivaiga'lin kiraamangga'lum irubaththira'ndu.

Jos19.31 inthap patta'nangga'lum ivaiga'lin kiraamangga'lum aasear puththirarin koaththiraththukku, avarga'l vamsangga'linpadi, kidaiththa suthantharam.

Jos19.32 aa'raam seettu napthali puththirarukku vizhunthathu.

Jos19.33 napthali puththirarukku avarga'l vamsangga'linpadi kidaiththa ellai, ealeappilum, saanaanimilu'l'la alloanilumirunthu vanthu, aathami, nekkeabinmealum yaabniyealinmealum, lakkoommattum poay, yoarthaanil mudiyum.

Jos19.34 appu'ram antha ellai mea'rkea asnoaththaaboarukkuth thirumbi, anggeayirunthu ukkoagukkuch sen'ru, the'rkea sebuloanaiyum, mea'rkea aasearaiyum sooriyoathayappu'raththilea yoarthaanilea yoothaavaiyum searnthu varum.

Jos19.35 ara'nippaana patta'nangga'laavana: seeththim, sear, ammaath, rakkaath, kinnareath,

Jos19.36 aathamaa, raamaa, aathsoar,

Jos19.37 keatheas, ethreayi, enaathsoar,

Jos19.38 eeroan, mikthaaleal, oaream, bethaanaath, bethshimeas muthalaanavaiga'lea; patta'nangga'lum avaiga'lin kiraamangga'lumudpadap paththonbathu.

Jos19.39 inthap patta'nangga'lum ivaiga'lin kiraamangga'lum napthali puththirarudaiya koaththiraththukku, avarga'l vamsangga'linpadi, u'ndaana suthantharam.

Jos19.40 eazhaam seettu thaa'n puththirarudaiya koaththiraththi'rku vizhunthathu.

Jos19.41 avarga'lukku avarga'l vamsangga'linpadi kidaiththa suthantharaththin ellaiyaavathu, soaraa, esthaavoal, irseameas,

Jos19.42 saalaabeen, aayaloan, yethlaa,

Jos19.43 ealoan, thimnaathaa, ekroan,

Jos19.44 elthekkea, kibeththoan, baalaath,

Jos19.45 yeagooth, benaberaak, kaathrimmoan,

Jos19.46 meayaarkoan, raakkoan ennum patta'nangga'lum, yaappoavukku ethiraana ellaiyumea.

Jos19.47 thaa'n puththirarin ellai avarga'lukku odukkamaayirunthapadiyaal, avarga'l pu'rappattuppoay, leaseaminmeal yuththampa'n'ni, athaip pidiththu, pattayakkarukkinaal sanggariththu, athaich suthanthariththukko'ndu, athilea kudiyirunthu, leaseamukkuth thangga'l thagappanaagiya thaa'nudaiya naamaththinpadiyea thaa'n en'ru pearittaarga'l.

Jos19.48 inthap patta'nangga'lum ivaiga'lin kiraamangga'lum thaa'n puththirarin koaththiraththi'rku avarga'l vamsangga'linpadi u'ndaana suthantharam.

Jos19.49 theasaththai athin ellaiga'linpadi suthantharamaagap panggittuth theernthapoathu, israveal puththirar noonin kumaaranaagiya yoasuvaavukkuth thangga'l naduvilea oru suthantharaththaik koduththaarga'l.

Jos19.50 eppiraayeemin malaiththeasaththil irukki'ra thimnaathsearaa ennum avan keatta patta'naththai avanukkuk karththarudaiya vaakkinpadiyea koduththaarga'l; anthap patta'naththai avan katti, athilea kudiyirunthaan.

Jos19.51 aasaariyanaagiya eleyaasaarum, noonin kumaaranaagiya yoasuvaavum, koaththirap pithaakka'ludaiya thalaivarum seeloavilea aasarippuk koodaaraththin vaasalilea karththarudaiya sannithiyil israveal puththirarin koaththirangga'lukkuch seettuppoattuk koduththa suthantharangga'l ivaiga'lea; ivvithamaay avarga'l theasaththaip panggittu mudiththaarga'l.

<<    yoasuvaa 20    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9  

Jos20.1 karththar yoasuvaavai noakki:

Jos20.2 nee israveal puththiraroadea sollavea'ndiyathu ennaven'raal: a'riyaamal kaippisagaay oruvanaik kon'ravan oadippoayirukkumpadi, naan moaseayaikko'ndu ungga'lukkuk ka'rpiththa adaikkalappatta'nangga'lai ungga'lukku ea'rpaduththikko'l'lungga'l.

Jos20.3 avaiga'l ungga'lukku iraththappazhi vaanggugi'ravanudaiya kaikkuth thappippoayirukkaththakka adaikkalamaayirukkum.

Jos20.4 anthap patta'nangga'lil on'ri'rku oadivarugi'ravan, patta'naththin olimugavaasalil nin'ruko'ndu, anthap patta'naththinudaiya moopparin seviga'l keadka, than kaariyaththaich solvaanaaga; appozhuthu avarga'l avanaith thangga'lidaththil patta'naththukku'l'lea searththukko'ndu, thangga'loadea kudiyirukka avanukku idam kodukkakkadavarga'l.

Jos20.5 pazhivaanggugi'ravan avanaith thodarnthuvanthaal, avan pi'ranai mu'rpagaiyin'ri a'riyaamal kon'rathinaal, avanai ivan kaiyil oppukkodaathirukkavea'ndum.

Jos20.6 niyaayam visaarikkum sabaikku munbaaga avan ni'rkumvaraikkum, annaadka'lilirukki'ra pirathaana aasaariyan mara'namadaiyumvaraikkum, avan anthap patta'naththilea kudiyirukkakkadavan; pinbu kolaiseythavan thaan vittoadippoana than patta'naththi'rkum than veetti'rkum thirumbippoagavea'ndum en'ru sol en'raar.

Jos20.7 appadiyea avarga'l napthaliyin malaiththeasamaana kalileayaavilu'l'la keatheasaiyum, eppiraayeemin malaiththeasaththilu'l'la seekeamaiyum, yoothaavin malaiththeasaththilu'l'la ebiroanaagiya keeriyaath arbaavaiyum ea'rpaduththinaarga'l.

Jos20.8 erigoavilirukkum yoarthaanukku akkaraiyaana kizhakkilea rooban koaththiraththi'rku irukkum samaboomiyin vanaantharaththilu'l'la beasearaiyum, kaath koaththiraththi'rku irukkum keeleayaaththilu'l'la raamoaththaiyum, manaasea koaththiraththi'rku irukkum baasaanilu'l'la koalaanaiyum ku'riththuvaiththaarga'l.

Jos20.9 kaippisagaay oruvanaik kon'ravan evanoa avan sabaikku munbaaga ni'rkumvaraikkum, pazhivaanggugi'ravan kaiyinaal saagaathapadikku, oadippoay othunggumpadi, israveal puththirar yaavarukkum, avarga'l naduvea thanggugi'ra paratheasikkum, ku'rikkappatta patta'nangga'l ivaiga'lea.

<<    yoasuvaa 21    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34     35     36     37     38     39     40     41     42     43     44     45  

Jos21.1 appozhuthu leaviyarin vamsap pithaakka'lin thalaivar; kaanaantheasaththilirukki'ra seeloavilea aasaariyanaagiya eleyaasaaridaththilum, noonin kumaaranaagiya yoasuvaavinidaththilum, israveal puththirarudaiya koaththirap pithaakka'lilu'l'la thalaivaridaththilum searnthu vanthu:

Jos21.2 naangga'l kudiyirukkum patta'nangga'laiyum, engga'l mirugajeevanukkaaga ve'linilangga'laiyum engga'lukkuk kodukkumpadi, karththar moaseayaikko'ndu katta'laiyittaarea en'raarga'l.

Jos21.3 karththarudaiya vaakkinpadiyea, israveal puththirar thangga'l suthantharaththilea leaviyarukkup patta'nangga'laiyum avaiga'lin ve'linilangga'laiyum koduththaarga'l.

Jos21.4 koagaaththiyarin vamsangga'lukkuch seettu vizhunthathu; anthach seettinpadi leaviyaril aasaariyanaagiya aaroanin kumaararukku yoothaa koaththiraththilum, simiyoan koaththiraththilum, benyameen koaththiraththilum kidaiththa patta'nangga'l pathinmoon'ru.

Jos21.5 koagaaththin mat'rap puththirarukku, eppiraayeem koaththiraththin vamsangga'lukku'l'lum, thaa'n koaththiraththilum, manaaseayin paathikkoaththiraththilum, seettinaal kidaiththa patta'nangga'l paththu.

Jos21.6 kersoan puththirarukku, isakkaar koaththiraththin vamsangga'lukku'l'lum, aasear koaththiraththilum, napthali koaththiraththilum, baasaanilirukki'ra manaaseayin paathik koaththiraththilum, seettinaal kidaiththa patta'nangga'l pathinmoon'ru.

Jos21.7 meraari puththirarukku, avarga'l vamsangga'linpadiyea, rooban koaththiraththilum, kaath koaththiraththilum, sebuloan koaththiraththilum kidaiththa patta'nangga'l pannira'ndu.

Jos21.8 inthap patta'nangga'laiyum avaiga'lin ve'linilangga'laiyum israveal puththirar, karththar moaseayaikko'ndu katta'laiyittapadiyea, seettuppoattu leaviyarukkuk koduththaarga'l.

Jos21.9 leaviyin kumaararil muthalaam seettaippet'ra koagaaththiyarin vamsangga'lilea irukki'ra aaroanin kumaararukku,

Jos21.10 yoothaa puththirarin koaththiraththilum, simiyoan puththirarin koaththiraththilum, avarga'l koduththavaiga'lum pearpearaagach sollappattavaiga'lumaana patta'nangga'lin naamangga'laavana:

Jos21.11 yoothaavin malaiththeasaththil aanaakkin thagappanaagiya arbaavin patta'namaana ebiroanaiyum athaich soozhntha ve'linilangga'laiyum avarga'lukkuk koduththaarga'l.

Jos21.12 patta'naththaich searntha vayalga'laiyum athin pattiga'laiyum eppunneayin kumaaranaagiya kaaleabukkuk kaa'niyaadchiyaagak koduththaarga'l.

Jos21.13 ippadiyea kolaiseythavanukku adaikkalappatta'namaaga aasaariyanaagiya aaroanin kumaararukku ebiroanaiyum athin ve'linilangga'laiyum, libnaavaiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.14 yaaththeeraiyum athin ve'linilangga'laiyum, esthemoavaavaiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.15 oaloanaiyum athin ve'linilangga'laiyum, thebeeraiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.16 aayinaiyum athin ve'linilangga'laiyum, yuththaavaiyum athin ve'linilangga'laiyum, bethshimeasaiyum athin ve'linilangga'laiyum koduththaarga'l; antha ira'ndu koaththirangga'lilirukki'ra patta'nangga'l onbathu.

Jos21.17 benyameen koaththiraththilea avarga'lukkuk kibiyoanaiyum athin ve'linilangga'laiyum keabaavaiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.18 aanathoaththaiyum athin ve'linilangga'laiyum, almoanaiyum athin ve'linilangga'laiyum koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l naalu.

Jos21.19 aasaariyaraana aaroanudaiya kumaararin patta'nangga'lellaam avaiga'lin ve'linilangga'ludpada pathinmoon'ru.

Jos21.20 leaviyaraana koagaaththin puththiraril meethiyaana avarga'ludaiya mat'ra vamsangga'lukku eppiraayeem koaththiraththilea avarga'lukkup pangguveethamaaga avarga'l koduththa patta'nangga'laavana:

Jos21.21 kolaiseythavanukku adaikkalappatta'namaana eppiraayeemin malaiththeasaththil irukki'ra seekeamaiyum athin ve'linilangga'laiyum, keasearaiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.22 kibsaayeemaiyum athin ve'linilangga'laiyum, beththoroanaiyum athin ve'linilangga'laiyum avarga'lukkuk koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l naalu.

Jos21.23 thaa'n koaththiraththilea elthekkeayaiyum athin ve'linilangga'laiyum, kibeththoanaiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.24 aayaloanaiyum athin ve'linilangga'laiyum, kaathrimmoanaiyum athin ve'linilangga'laiyum avarga'lukkuk koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l naalu.

Jos21.25 manaaseayin paathik koaththiraththilea thaanaakaiyum athin ve'linilangga'laiyum, kaathrimmoanaiyum athin ve'linilangga'laiyum avarga'lukkuk koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l ira'ndu.

Jos21.26 koagaath puththirarin meethiyaana vamsangga'lukku u'ndaana patta'nangga'lellaam avaiga'lin ve'linilangga'ludpadap paththu.

Jos21.27 leaviyarin vamsangga'lilea kersoan puththirarukku manaaseayin paathikkoaththiraththil kolaiseythavanukku adaikkalappatta'namaana baasaanilu'l'la koalaanaiyum athin ve'linilangga'laiyum, beyeasthiraavaiyum athin ve'linilangga'laiyum koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l ira'ndu.

Jos21.28 isakkaarin koaththiraththilea keesoanaiyum athin ve'linilangga'laiyum, thaabaraaththaiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.29 yarmooththaiyum athin ve'linilangga'laiyum, enkanneemaiyum athin ve'linilangga'laiyum koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l naalu.

Jos21.30 aasearin koaththiraththilea mishayaalaiyum athin ve'linilangga'laiyum, abthoanaiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.31 elkaaththaiyum athin ve'linilangga'laiyum, reagoabaiyum athin ve'linilangga'laiyum koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l naalu.

Jos21.32 napthali koaththiraththilea kolaiseythavanukku adaikkalappatta'namaagak kalileayaavilu'l'la keatheasaiyum athin ve'linilangga'laiyum, ammoaththoaraiyum athin ve'linilangga'laiyum, karthaanaiyum athin ve'linilangga'laiyum koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l moon'ru.

Jos21.33 kersoaniyarukku avarga'l vamsangga'linpadi u'ndaana patta'nangga'lellaam avaiga'lin ve'linilangga'ludpadap pathinmoon'ru.

Jos21.34 mat'ra leaviyaraagiya meraari puththirarin vamsangga'lukkuch sebuloan koaththiraththilea yokniyaamaiyum athin ve'linilangga'laiyum, karthaavaiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.35 thimnaavaiyum athin ve'linilangga'laiyum, nagalaalaiyum athin ve'linilangga'laiyum koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l naalu.

Jos21.36 rooban koaththiraththilea beasearaiyum athin ve'linilangga'laiyum, yaagasaavaiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.37 kethemoaththaiyum athin ve'linilangga'laiyum, mepaagaaththaiyum athin ve'linilangga'laiyum koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l naalu.

Jos21.38 kaath koaththiraththilea kolaiseythavanukku adaikkalappatta'namaaga, keeleayaaththilu'l'la raamoaththaiyum athin ve'linilangga'laiyum, maknaayeemaiyum athin ve'linilangga'laiyum,

Jos21.39 esboanaiyum athin ve'linilangga'laiyum, yaasearaiyum athin ve'linilangga'laiyum koduththaarga'l; inthap patta'nangga'l naalu.

Jos21.40 ivaiga'lellaam leaviyarin mat'ra vamsangga'laagiya meraari puththirarukku, avarga'l vamsangga'linpadi kidaiththa patta'nangga'l; avarga'ludaiya pangguveetham pannira'ndu patta'nangga'l.

Jos21.41 israveal puththirarudaiya kaa'niyaadchiyin naduvilea irukki'ra leaviyarin patta'nangga'lellaam, avaiga'lin ve'linilangga'ludpada naa'rpaththettu.

Jos21.42 inthap patta'nangga'lil ovvon'ri'rkum athathaich soozhntha ve'linilangga'l irunthathu; ellaap patta'nangga'lukkum appadiyea irunthathu.

Jos21.43 inthappiragaaramaagak karththar isravealukkuk koduppean en'ru avarga'ludaiya pithaakka'lukku aa'naiyitta theasaththaiyellaam koduththaar; avarga'l avaiga'laich suthanthariththukko'ndu, avaiga'lilea kudiyirunthaarga'l.

Jos21.44 karththar avarga'ludaiya pithaakka'lukku aa'naiyittapadiyellaam avarga'laich sut'rilum yuththamillaamal i'laippaa'rappa'n'ninaar; avarga'ludaiya ellaach saththurukka'lilum oruvarum avarga'lukku munbaaga ni'rkavillai; avarga'l saththurukka'laiyellaam karththar avarga'l kaiyil oppukkoduththaar.

Jos21.45 karththar israveal kudumbaththaarukkuch solliyiruntha nalvaarththaiga'lilellaam oru vaarththaiyum thava'rippoagavillai; ellaam ni'raivea'rit'ru.

<<    yoasuvaa 22    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33     34  

Jos22.1 appozhuthu yoasuvaa roobaniyaraiyum kaaththiyaraiyum manaaseayin paathikkoaththiraththaiyum azhaiththu,

Jos22.2 avarga'lai noakki: karththarudaiya thaasanaagiya moasea ungga'lukkuk katta'laiyittavaiga'laiyellaam neengga'l kaikko'ndeerga'l; naan ungga'lukkuk katta'laiyitta yaavilum en so'rpadi seytheerga'l.

Jos22.3 neengga'l ithuvaraikkum aneaga naa'laaga ungga'l sagoathararaik kaividaamal, ungga'l theavanaagiya karththarudaiya katta'laiyaik kaaththukko'ndu nadantheerga'l.

Jos22.4 ippozhuthum ungga'l theavanaagiya karththar thaam ungga'l sagoathararukkuch solliyirunthapadiyea, avarga'lai i'laippaa'rappa'n'ninaar; aagaiyaal karththarin thaasanaagiya moasea yoarthaanukku appu'raththilea ungga'lukkuk koduththa ungga'l kaa'niyaadchiyaana theasaththilirukki'ra ungga'l koodaarangga'lukkuth thirumbip poangga'l.

Jos22.5 aanaalum neengga'l ungga'l theavanaagiya karththaril anbukoornthu, avarudaiya vazhiga'lilellaam nadanthu, avar ka'rpanaiga'laik kaikko'ndu, avaraip pat'rikko'ndirunthu, avarai ungga'l muzhu iruthayaththoadum ungga'l muzhu aaththumaavoadum seavikki'ratha'rkaaga, karththarin thaasanaagiya moasea ungga'lukkuk ka'rpiththa ka'rpanaiyinpadiyeayum niyaayappiramaa'naththinpadiyeayum seyyumpadimaaththiram vegu saavathaanamaayirungga'l en'raan.

Jos22.6 ivvithamaay yoasuvaa avarga'lai aaseervathiththu, avarga'lai anuppivittaan; avarga'l thangga'l koodaarangga'lukkup poayvittaarga'l.

Jos22.7 manaaseayin paathik koaththiraththukku moasea baasaanilea suthantharam koduththaan; athin mat'rap paathikku, yoasuvaa yoarthaanukku ippu'raththilea mea'rkea avarga'l sagoathararoadeakoodach suthantharam koduththaan; yoasuvaa avarga'lai avarga'l koodaarangga'lukku anuppividugi'rapoathu, avarga'lai aaseervathiththu:

Jos22.8 neengga'l miguntha aisuvariyaththoadum, mahaa earaa'lamaana aadumaaduga'loadum, pon ve'l'li ve'ngalam irumboadum, aneaga vasthirangga'loadum ungga'l koodaarangga'lukkuth thirumbi, ungga'l saththurukka'lidaththilea ko'l'laiyittathai ungga'l sagoathararoadea panggittukko'l'lungga'l en'raan.

Jos22.9 appozhuthu rooban puththirarum kaath puththirarum manaaseayin paathik koaththiraththaarum, karththar moaseayaikko'ndu katta'laiyittapadiyea, thaangga'l kaivasam pa'n'nikko'nda thangga'l kaa'niyaadchi theasamaana keeleayaath theasaththukkup poagumpadikku, kaanaantheasaththilu'l'la seeloaviliruntha israveal puththirarai vittuth thirumbippoanaarga'l.

Jos22.10 kaanaantheasaththil irukki'ra yoarthaanin ellaiga'lukku vanthapoathu, rooban puththirarum kaath puththirarum manaaseayin paathik koaththiraththaarum, anggea yoarthaanin oaraththilea paarvaikkup perithaana oru peedaththaik kattinaarga'l.

Jos22.11 rooban puththirarum kaath puththirarum manaaseayin paathik koaththiraththaarum kaanaantheasaththukku ethirea israveal puththirarukku aduththa yoarthaanin ellaiga'lil oru peedaththaik kattinaarga'l en'ru israveal puththirar kea'lvippattaarga'l.

Jos22.12 avarga'l athaik kea'lvippattapoathu, israveal puththirarin sabaiyaarellaarum avarga'lukku viroathamaay yuththampa'n'numpadi seeloavilea koodi,

Jos22.13 keeleayaath theasaththil irukki'ra rooban puththiraridaththukkum kaath puththiraridaththukkum manaaseayin paathik koaththiraththaaridaththukkum, aasaariyanaagiya eleyaasaarudaiya kumaaranaagiya pinegaasaiyum,

Jos22.14 avanoadeakooda isravealudaiya ellaak koaththirangga'lilum ovvoru pithaavin kudumbaththukku ovvoru pirabuvaagap paththup pirabukka'laiyum anuppinaarga'l; isravealin seanaiga'lilea aayiravarga'lukku'l'lea ovvoruvanum than than pithaavin kudumbaththukkuth thalaivanaayirunthaan.

Jos22.15 avarga'l keeleayaath theasaththilea rooban puththirar kaath puththirar manaaseayin paathik koaththiraththaaraagiya ivarga'lidaththi'rku vanthu:

Jos22.16 neengga'l innaa'lilea karththaraip pinpat'raathapadikkup pura'ndu, innaa'lilea karththarukku viroathamaayk kalagam pa'n'numpadiyaaga ungga'lukku oru peedaththaik katti, isravealin theavanukku viroathamaagap pa'n'nina inthath thuroagam enna?

Jos22.17 peayoarin akkiramam namakkup poathaathaa? karththarudaiya sabaiyilea vaathai u'ndaayirunthathea; innaa'lvaraikkum naam athinin'ru neenggich suththamaagavillaiyea.

Jos22.18 neengga'l innaa'lil karththaraip pinpat'raathapadikkup pura'luveerga'loa? in'ru karththarukku viroathamaayk kalagam pa'n'nuveerga'loa? avar naa'laikku israveal sabaiyanaiththinmealum kadungkoabangko'lvaarea.

Jos22.19 ungga'l kaa'niyaadchiyaana theasam theettaayirunthathaanaal, karththarudaiya vaasasthalam thanggugi'ra karththarudaiya kaa'niyaadchiyaana akkaraiyilu'l'la theasaththi'rku vanthu, engga'l naduvea kaa'niyaadchi pet'rukko'l'lalaamea; neengga'l nammudaiya theavanaagiya karththarin balipeedaththaiyallaamal ungga'lukku vea'roru peedaththaik kattugi'rathinaalea, karththarukkum engga'lukkum viroathamaana ira'ndagam pa'n'naathirungga'l.

Jos22.20 searaavin kumaaranaagiya aakaan saabaththeedaana poru'laikku'riththuth thuroagampa'n'ninathinaalea, israveal sabaiyinmealellaam kadungkoabam varavillaiyaa? avan oruvanmaaththiram than akkiramaththinaalea madinthupoagavillaiyen'ru karththarudaiya sabaiyaar ellaarum sollachsonnaarga'l en'raarga'l.

Jos22.21 appozhuthu rooban puththirarum kaath puththirarum manaaseayin paathik koaththiraththaarum, isravealin aayiravarin thalaivarukkup pirathiyuththaramaaga:

Jos22.22 theavaathi theavanaagiya karththar, theavaathi theavanaagiya karththarea, athai a'rinthirukki'raar; isravealarum a'rinthuko'lvaarga'l; athu ira'ndagaththinaalaavathu, karththarudaiya katta'laikku viroathamaana thuroagaththinaalaavathu seyyappattathaanaal, innaa'lil avar engga'laik kaappaat'raamal irukkakkadavar.

Jos22.23 oru kaariyaththaikku'riththu naangga'l engga'lukku anthap peedaththaik kattinathea allaamal, karththaraip pinpat'raathapadikku vilaguvatha'rkaavathu, athinmeal sarvaangga thaganabaliyaiyaagilum poajanabaliyaiyaagilum samaathaanabaliga'laiyaagilum seluththugi'ratha'rkaavathu athaich seythathu'ndaanaal, karththar athai visaarippaaraaga.

Jos22.24 naa'laikku ungga'l pi'l'laiga'l engga'l pi'l'laiga'lai noakki: isravealin theavanaagiya karththarukkum ungga'lukkum enna?

Jos22.25 rooban puththirar kaath puththirar aagiya ungga'lukkum engga'lukkum naduvea karththar yoarthaanai ellaiyaaga vaiththaar; karththaridaththil ungga'lukkup panggillai en'ru solli, engga'l pi'l'laiga'laik karththarukkup bayappadaathirukkach seyvaarga'l engi'ra aiyaththinaalea naangga'l sollikko'ndathu ennaven'raal:

Jos22.26 sarvaangga thaganaththi'rkum alla, balikkum alla, engga'l sarvaangga thaganangga'laalum baliga'laalum samaathaanabaliga'laalum naangga'l karththarin sannithiyil avarudaiya aaraathanaiyaich seyyaththakkavarga'l en'ru engga'lukkum ungga'lukkum, namakkup pinvarum nammudaiya santhathiyaarukkum naduvea saadchi u'ndaayirukkumpadikkum,

Jos22.27 karththaridaththil ungga'lukkup panggillai en'ru ungga'l pi'l'laiga'l naa'laikku engga'l pi'l'laiga'loadea sollaathapadikkumea, oru peedaththai namakkaaga u'ndupa'n'nuvoam en'roam.

Jos22.28 naa'laikku engga'loadaavathu, engga'l santhathiyaaroadaavathu appadich solvaarga'laanaal, appozhuthu sarvaangga thaganaththi'rkum alla, balikkum alla, engga'lukkum ungga'lukkum naduvea saadchikkaaga engga'l pithaakka'l u'ndupa'n'nina karththarudaiya balipeedaththin saayalaana peedaththaip paarungga'l en'ru sollalaam en'roam.

Jos22.29 nammudaiya theavanaagiya karththarin vaasasthalaththi'rku munbaaga irukki'ra avarudaiya balipeedaththaiththavira, naangga'l sarvaangga thaganaththi'rkum, poajanabalikkum, mat'rap balikkum vea'roru peedaththaik kattugi'rathinaalea, karththarukku viroathamaayk kalagampa'n'nuvathum, in'ru karththaraip pinpat'raathapadikku vilaguvathum, engga'lukkuth thooramaayiruppathaaga en'raarga'l.

Jos22.30 rooban puththirarum kaath puththirarum manaasea puththirarum sollugi'ra vaarththaiga'lai aasaariyanaagiya pinegaasum, avanoadea iruntha sabaiyin pirabukka'lum, isravealudaiya aayiravarin thalaivarum keattapoathu, athu avarga'l paarvaikku nan'raayirunthathu.

Jos22.31 appozhuthu aasaariyanaana eleyaasaarin kumaaranaagiya pinegaas rooban puththiraraiyum kaath puththiraraiyum manaasea puththiraraiyum noakki: neengga'l karththarukku viroathamaay appadikkoththa thuroagaththaich seyyaathirukki'rathinaalea, karththar nammudaiya naduvea irukki'raar enbathai in'ru a'rinthirukki'roam; ippozhuthu israveal puththiraraik karththarin kaikkuth thappuviththeerga'l en'raan.

Jos22.32 aasaariyanaana eleyaasaarin kumaaranaagiya pinegaasum, pirabukka'lum, keeleayaath theasaththil irukki'ra rooban puththiraraiyum kaath puththiraraiyum vittu, kaanaan theasaththi'rku israveal puththiraridaththil thirumbivanthu, avarga'lukku ma'ruseythi sonnaarga'l.

Jos22.33 anthach seythi israveal puththirarin paarvaikku nan'raayirunthathu; aagaiyaal rooban puththirarum kaath puththirarum kudiyirukki'ra theasaththai azhiththuvida, avarga'lmeal yuththaththi'rkup pu'rappaduvoam engi'ra peachchai vittu, israveal puththirar theavanai sthoaththiriththaarga'l.

Jos22.34 karththarea theavan enbatha'rku anthap peedam namakku'l'lea saadchiyaayirukkum en'ru solli, rooban puththirarum kaath puththirarum atha'rku eath en'ru pearittaarga'l.

<<    yoasuvaa 23    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16  

Jos23.1 karththar isravealaich sut'rilum iruntha avarga'ludaiya ellaach saththurukka'laalum yuththamillaathapadikku i'laippaa'rappa'n'ni aneaganaa'l sen'rapinbu, yoasuvaa vayathusen'ru muthirnthavanaanapoathu,

Jos23.2 yoasuvaa isravealin moopparaiyum, thalaivaraiyum, niyaayaathibathiga'laiyum, athibathiga'laiyum, mat'ra ellaaraiyum azhaippiththu, avarga'lai noakki: naan vayathusen'ru muthirnthavanaanean.

Jos23.3 ungga'l theavanaagiya karththar ungga'lukku munbaaga inthach sagala jaathiga'lukkum seytha yaavaiyum neengga'l ka'ndeerga'l; ungga'l theavanaagiya karththarthaamea ungga'lukkaaga yuththampa'n'ninaar.

Jos23.4 paarungga'l, yoarthaan muthal naan nirmoolamaakkinavaiga'lum, mea'rkilu'l'la periya samuththiramattum innum meethiyaayirukki'ravaiga'lumaana sagala jaathiga'lin theasaththaiyum seettuppoattu; ungga'lukku, ungga'l koaththirangga'lukkuththakkathaay, suthantharamaagap panggittean.

Jos23.5 ungga'l theavanaagiya karththar ungga'lukkuch sonnapadiyea, neengga'l avarga'ludaiya theasaththaik kattikko'l'lumpadikku, ungga'l theavanaagiya karththarthaamea avarga'lai ungga'lukku munbaagaththuraththi, ungga'l paarvaiyinin'ru agat'rippoaduvaar.

Jos23.6 aagaiyaal, moaseayin niyaayappiramaa'na pusthagaththil ezhuthiyirukki'rathaivittu, valathupu'ramaagilum idathupu'ramaagilum vilagippoagaamal, athaiyellaam kaikko'l'lavum seyyavum nir'nayam pa'n'nikko'l'lungga'l.

Jos23.7 ungga'lukku'l'lea meethiyaayirukki'ra intha jaathiga'loadu kalavaamalum, avarga'ludaiya theavarga'lin pearai ninaiyaamalum, avaiga'laikko'ndu aa'naiyidaamalum, avaiga'laich seaviyaamalum, pa'ninthuko'l'laamalum irukkumpadi echcharikkaiyaayirungga'l.

Jos23.8 innaa'lmattum neengga'l seythathupoala, ungga'l theavanaagiya karththaraip pat'rikko'ndirungga'l.

Jos23.9 karththar ungga'lukku munbaagap periyavaiga'lum balaththavaiga'lumaana jaathiga'laith thuraththiyirukki'raar; innaa'lmattum oruvarum ungga'lukku munbaaga ni'rkavillai.

Jos23.10 ungga'lil oruvan aayirampearaith thuraththuvaan; ungga'l theavanaagiya karththar ungga'lukkuch sonnapadi, avarthaamea ungga'lukkaaga yuththampa'n'nugi'raar.

Jos23.11 aagaiyaal, ungga'l theavanaagiya karththaril anbukoorumpadi, ungga'l aaththumaakka'laikku'riththu migavum echcharikkaiyaayirungga'l.

Jos23.12 neengga'l pinvaanggippoay, ungga'lukku'l'lea meethiyaayirukki'ra intha jaathiga'laich searnthu, avarga'loadea sambanthang kalanthu, neengga'l avarga'lidaththilum avarga'l ungga'lidaththilum u'ravaadinaal,

Jos23.13 ungga'l theavanaagiya karththar ini intha jaathiga'lai ungga'lukku munbaagath thuraththividamaattaar en'rum, ungga'l theavanaagiya karththar ungga'lukkuk koduththa intha nalla theasaththilirunthu azhinthupoagumattum, avarga'l ungga'lukkuk ka'n'niyaagavum, valaiyaagavum, ungga'l vilaakka'lukkuch savukkaagavum, ungga'l ka'nga'lukku mu'l'luga'laagavum iruppaarga'l en'rum nichchayamaay a'riyungga'l.

Jos23.14 ithoa, in'ru naan booloagaththaar ellaarum poagi'ravazhiyea poagi'rean; ungga'l theavanaagiya karththar ungga'lukkaagach sonna nalvaarththaiga'lilellaam oru vaarththaiyum thava'rippoagavillai enbathai ungga'l muzhu iruthayaththaalum ungga'l muzhu aaththumaavaalum a'rinthirukki'reerga'l; avaiga'lellaam ungga'lukku ni'raivea'rit'ru; avaiga'lil oru vaarththaiyum thava'rippoagavillai.

Jos23.15 ippozhuthum ungga'l theavanaagiya karththar ungga'loadea sonna nalla kaariyamellaam ungga'lidaththilea eppadi ni'raivea'rit'roa, appadiyea, ungga'l theavanaagiya karththar ungga'lukkuk katta'laiyitta avarudaiya udanpadikkaiyai neengga'l mee'ri, anniya theavarga'laich seaviththu, avaiga'laip pa'ninthuko'l'lungkaalaththil,

Jos23.16 ungga'l theavanaagiya karththar ungga'lukkuk koduththa intha nalla theasaththilirunthu ungga'lai nirmoolamaakkumattum, karththar ungga'lmeal sagala theemaiyaana kaariyangga'laiyum varappa'n'nuvaar; karththarudaiya koabam ungga'lmeal pat'riyeriyum; avar ungga'lukkuk koduththa nalla theasaththilirunthu neengga'l seekkiramaay azhinthupoaveerga'l en'raan.

<<    yoasuvaa 24    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30     31     32     33  

Jos24.1 pinbu yoasuvaa isravealin koaththirangga'laiyellaam seekeamilea koodivarappa'n'ni, isravealin moopparaiyum, thalaivaraiyum, niyaayaathibathiga'laiyum, athibathiga'laiyum varavazhaiththaan; avarga'l theavanudaiya sannithiyil vanthu nin'raarga'l.

Jos24.2 appozhuthu yoasuvaa sagala janangga'laiyum noakki: isravealin theavanaagiya karththar sollugi'rathu ennaven'raal: poorvaththilea ungga'l pithaakka'laagiya aabirahaamukkum naagoarukkum thagappanaana thearaagu enbavan, nathikku appu'raththilea kudiyirunthapoathu avarga'l vea'rea theavarga'laich seaviththaarga'l.

Jos24.3 naan nathikku appu'raththil iruntha ungga'l thagappanaagiya aabirahaamai azhaiththukko'nduvanthu, avanaik kaanaantheasamenggum sagncharikkachseythu, avan santhathiyaith thiradchiyaakki, avanukku eesaakkaik koduththean.

Jos24.4 eesaakkukku yaakkoabaiyum easaavaiyum katta'laiyittu, easaavukkuch seayeer malaiththeasaththaich suthantharikkumpadi koduththean; yaakkoabum avan pi'l'laiga'lumoa egipthukkup poanaarga'l.

Jos24.5 naan moaseayaiyum aaroanaiyum anuppi, egipthiyarai vaathiththean; appadi avarga'l naduvilea naan seythapinbu ungga'laip pu'rappadappa'n'ninean.

Jos24.6 naan ungga'l pithaakka'lai egipthilirunthu pu'rappadappa'n'ninapoathu, samuththirakkaraikku vantheerga'l; egipthiyar irathangga'loadum kuthiraiveeraroadum ungga'l pithaakka'laich sivantha samuththiramattum pinthodarnthaarga'l.

Jos24.7 avarga'l karththarai noakkik kooppittaarga'l; appozhuthu avar ungga'lukkum egipthiyarukkum naduvea anthagaaraththai varappa'n'ni, samuththiraththai avarga'lmeal pura'lachseythu, avarga'lai moodippoattaar; naan egipthilea seythathai ungga'l ka'nga'l ka'ndathu; pinbu vanaantharaththil aneaganaa'l sagnchariththeerga'l.

Jos24.8 atha'rkuppinbu ungga'lai yoarthaanukku appu'raththilea kudiyiruntha emoariyarin theasaththi'rkuk ko'nduvanthean; avarga'l ungga'loadu yuththampa'n'nugi'rapoathu, avarga'lai ungga'l kaiyil oppukkoduththean; avarga'l theasaththaik kattikko'ndeerga'l; avarga'lai ungga'l mugaththinin'ru azhiththuvittean.

Jos24.9 appozhuthu sippoarin kumaaran baalaak ennum moavaabiyarin raajaa ezhumbi, isravealoadu yuththampa'n'ni, ungga'laich sabikkumpadi, beayoarin kumaaranaagiya bileayaamai azhaiththanuppinaan.

Jos24.10 bileayaamukkuch sevikodukka enakkuch siththamillaathathinaalea, avan ungga'lai aaseervathikkavea aaseervathiththaan, ivvithamaay ungga'lai avan kaikkuth thappuviththean.

Jos24.11 pinbu yoarthaanaik kadanthu erigoavukku vantheerga'l; erigoavin kudiga'lum, emoariyarum, perisiyarum, kaanaaniyarum, eaththiyarum, kirkaasiyarum, eaviyarum, eboosiyarum, ungga'lukku viroathamaaga yuththampa'n'ninaarga'l; aanaalum avarga'lai naan ungga'l kaiyilea oppukkoduththean.

Jos24.12 emoariyarin ira'ndu raajaakka'laiyum ungga'l pattayaththaalum ungga'l villaalum neengga'l thuraththavillai; naan ungga'lukku munbaagak ku'laviga'lai anuppinean; avaiga'l avarga'lai ungga'l munnin'ru thuraththivittathu.

Jos24.13 appadiyea neengga'l pa'npaduththaatha theasaththaiyum, neengga'l kattaatha patta'nangga'laiyum ungga'lukkuk koduththean, avaiga'lil kudiyirukki'reerga'l; neengga'l nadaatha thiraadchaththoattangga'lin palanaiyum, olivaththoappuga'lin palanaiyum pusikki'reerga'l en'raar.

Jos24.14 aagaiyaal neengga'l karththarukkup bayanthu, avarai uththamamum u'nmaiyumaaych seaviththu, ungga'l pithaakka'l nathikku appu'raththilum egipthilum seaviththa theavarga'lai agat'rivittu, karththaraich seaviyungga'l.

Jos24.15 karththaraich seavikki'rathu ungga'l paarvaikku aagaathathaayk ka'ndaal, pinnai yaaraich seavippeerga'l en'ru in'ru therinthuko'l'lungga'l; nathikku appu'raththil ungga'l pithaakka'l seaviththa theavarga'laich seavippeerga'loa? neengga'l vaasampa'n'nugi'ra theasaththuk kudiga'laagiya emoariyarin theavarga'laich seavippeerga'loa? naanum en veettaarumoaven'raal, karththaraiyea seavippoam en'raan.

Jos24.16 appozhuthu janangga'l pirathiyuththaramaaga: vea'rea theavarga'laich seavikkumpadi, karththarai vittu vilagugi'ra kaariyam engga'lukkuth thooramaayiruppathaaga.

Jos24.17 nammaiyum nammudaiya pithaakka'laiyum adimaiththana veedaagiya egipthu theasaththilirunthu pu'rappadappa'n'ni, nammudaiya ka'nga'lukku munbaagap periya adaiyaa'langga'laich seythu, naam nadantha ellaa vazhiyilum, naam kadanthu vantha ellaa janangga'lukku'l'lum nammaik kaappaat'rinavar nammudaiya theavanaagiya karththarthaamea.

Jos24.18 theasaththilea kudiyiruntha emoariyar muthalaana sagala janangga'laiyum karththar namakku munbaagath thuraththinaarea; aagaiyaal naangga'lum karththaraich seavippoam, avarea nammudaiya theavan en'raarga'l.

Jos24.19 yoasuvaa janangga'lai noakki: neengga'l karththaraich seavikkamaatteerga'l; avar parisuththamu'l'la theavan, avar erichchalu'l'la theavan; ungga'l mee'ruthalaiyum ungga'l paavangga'laiyum manniyaar.

Jos24.20 karththar ungga'lukku nanmaiseythirukka, neengga'l karththarai vittu, anniya theavarga'laich seaviththaal, avar thirumbi ungga'lukkuth theemai seythu, ungga'lai nirmoolamaakkuvaar en'raan.

Jos24.21 janangga'l yoasuvaavai noakki: appadiyalla, naangga'l karththaraiyea seavippoam en'raarga'l.

Jos24.22 appozhuthu yoasuvaa janangga'lai noakki: karththaraich seavikkumpadi neengga'l avaraith therinthuko'ndatha'rku neengga'lea ungga'lukkuch saadchiga'l en'raan. atha'rku avarga'l: naangga'lea saadchiga'l en'raarga'l.

Jos24.23 appozhuthu avan: appadiyaanaal, ippozhuthum ungga'l naduvea irukki'ra anniya theavarga'lai agat'rivittu, ungga'l iruthayaththai isravealin theavanaagiya karththarukku nearaagath thiruppungga'l en'raan.

Jos24.24 appozhuthu janangga'l yoasuvaavai noakki: nammudaiya theavanaagiya karththaraiyea seaviththu, avar saththaththi'rkea keezhppadivoam en'raarga'l.

Jos24.25 anthappadi yoasuvaa annaa'lil seekeamilea janangga'loadea udanpadikkaipa'n'ni, avarga'lukku athaip piramaa'namum niyaayamumaaga ea'rpaduththinaan.

Jos24.26 intha vaarththaiga'lai yoasuvaa theavanudaiya niyaayappiramaa'na pusthagaththil ezhuthi, oru periya kallai eduththu, athai anggea karththarudaiya parisuththa sthalaththin arugil iruntha karvaali maraththinkeezh naatti,

Jos24.27 ellaa janangga'laiyum noakki: ithoa, inthak kal namakku'l'lea saadchiyaayirukkakkadavathu; karththar nammoadea sonna ellaa vaarththaiga'laiyum ithu keattathu; neengga'l ungga'l theavanukku viroathamaagap poysollaathapadikku, ithu ungga'lukkuch saadchiyaayirukkakkadavathu en'ru solli,

Jos24.28 yoasuvaa janangga'lai avaravar suthantharaththi'rku anuppivittaan.

Jos24.29 inthak kaariyangga'l nadanthapinbu, noonin kumaaranaagiya yoasuvaa ennum karththarudaiya oozhiyakkaaran noot'ruppaththu vayathu'l'lavanaay mara'namadainthaan.

Jos24.30 avanai eppiraayeemin malaiththeasaththilu'l'la kaayaas malaikku vadakkea irukki'ra thimnaath searaa ennum avanudaiya suthantharaththin ellaikku'l'lea adakkampa'n'ninaarga'l.

Jos24.31 yoasuvaa uyiroadiruntha sagala naadka'lilum, karththar isravealukkuch seytha avarudaiya kiriyaiga'l yaavaiyum a'rinthu yoasuvaavukkuppinbu vegunaa'l uyiroadiruntha moopparudaiya sagala naadka'lilum, isravealar karththaraich seaviththaarga'l.

Jos24.32 israveal puththirar egipthileayirunthu ko'nduvantha yoaseappin elumbuga'lai, avarga'l seekeamilea yaakkoabu seekeamin thagappanaagiya emoariyarudaiya puththirarin kaiyil noo'ru ve'l'likkaasukkuk ko'nda nilaththin panggilea adakkampa'n'ninaarga'l; antha nilam yoaseappin puththirarukkuch suthantharamaayit'ru.

Jos24.33 aaroanin kumaaranaagiya eleyaasaarum mara'namadainthaan, avan kumaaranaagiya pinegaasukku eppiraayeemin malaiththeasaththilea kodukkappatta meattilea avanai adakkam pa'n'ninaarga'l.