<<    yoanaa 1    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17  

Jon1.1 amiththaayin kumaaranaagiya yoanaavukkuk karththarudaiya vaarththai u'ndaagi, avar:

Jon1.2 nee ezhunthu mahaa nagaramaagiya niniveakkup poay, atha'rku viroathamaagap pirasanggi; avarga'ludaiya akkiramam en samugaththil vanthu ettinathu en'raar.

Jon1.3 appozhuthu yoanaa karththarudaiya samugaththinin'ru vilagi, tharsheesukku oadippoagumpadi ezhunthu, yoappaavukkup poay, tharsheesukkup poagi'ra oru kappalaikka'ndu, kooli koduththu, thaan karththarudaiya samugaththinin'ru vilagumpadi, avarga'loadea tharsheesukkup poagak kappal ea'rinaan.

Jon1.4 karththar samuththiraththinmeal perungkaat'rai varavittaar; athinaal kadalilea kappal udaiyumen'ru ninaikkaththakka periya kontha'lippu u'ndaayit'ru.

Jon1.5 appozhuthu kappa'rkaarar bayanthu, avanavan thanthan theavanai noakki vea'nduthalseythu, baaraththai leasaakkumpadik kappalil iruntha sarakkuga'laich samuththiraththil e'rinthuvittaarga'l; yoanaavoaven'raal kappalin keezhththattil i'ranggipoayp paduththukko'ndu, ayarntha niththiraipa'n'ninaan.

Jon1.6 appozhuthu maalumi avanidaththil vanthu: nee niththiraipa'n'nugi'rathu enna? ezhunthirunthu un theavanai noakki vea'ndikko'l; naam azhinthupoagaathapadikkuch suvaami oruvea'lai nammai ninaiththaru'luvaar en'raan.

Jon1.7 avarga'l yaarnimiththam intha aabaththu namakku nearittathen'ru naam a'riyumpadikkuch seettuppoaduvoam vaarungga'l en'ru oruvaroadoruvar sollikko'ndu seettuppoattaarga'l; yoanaavin pearukkuch seettu vizhunthathu.

Jon1.8 appozhuthu avarga'l avanai noakki: yaarnimiththam intha aabaththu namakku nearittathen'ru nee engga'lukkuch sollavea'ndum; un thozhilenna? nee enggeayirunthu varugi'raay? un theasam ethu? nee enna jaathiyaan en'ru keattaarga'l.

Jon1.9 atha'rku avan: naan ebireyan; samuththiraththaiyum boomiyaiyum u'ndaakkina paraloagaththin theavanaagiya karththar idaththil bayabakthiyu'l'lavan en'raan.

Jon1.10 avan karththarudaiya samugaththinin'ru vilagi oadippoagi'ravan en'ru thangga'lukku a'riviththathinaal, antha manushar migavum bayanthu, avanai noakki: nee ean ithaich seythaay en'raarga'l.

Jon1.11 pinnum samuththiram athigamaayk kontha'liththukko'ndirunthapadiyaal, avarga'l avanai noakki: samuththiram namakku amarumpadi naangga'l unakku enna seyyavea'ndum en'ru keattaarga'l.

Jon1.12 atha'rku avan: neengga'l ennai eduththuch samuththiraththilea poattuvidungga'l; appozhuthu samuththiram ungga'lukku amarnthirukkum; ennimiththam inthap periya kontha'lippu ungga'lmeal vanthathenbathai naan a'rivean en'raan.

Jon1.13 antha manushar karaisearumpadi veagamaayth tha'nduvaliththaarga'l; aanaalum samuththiram vegu mummuramaayk kontha'liththukko'ndeayirunthapadiyaal avarga'laal koodaama'rpoayit'ru.

Jon1.14 appozhuthu avarga'l karththarai noakkik kooppittu: aa karththaavea, intha manushanudaiya jeevanimiththam engga'lai azhiththuppoadaatheayum; kut'ramillaatha iraththappazhiyai engga'lmeal sumaththaatheayum; theavareer karththar; umakkuch siththamaayirukki'rapadi seygi'reer en'ru solli,

Jon1.15 yoanaavai eduththuch samuththiraththilea poattuvittaarga'l; samuththiram than mummuraththaivittu amarnthathu.

Jon1.16 appozhuthu antha manushar karththarukku migavum bayanthu, karththarukkup baliyittup poruththanaiga'laip pa'n'ninaarga'l.

Jon1.17 yoanaavai vizhunggumpadi oru periya meenaik karththar aayaththappaduththiyirunthaar; antha meen vayit'rilea yoanaa iraappagal moon'runaa'l irunthaan.

<<    yoanaa 2    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Jon2.1 antha meenin vayit'rilirunthu, yoanaa than theavanaagiya karththarai noakki vi'n'nappampa'n'ni:

Jon2.2 en nerukkaththil naan karththarai noakkik kooppittean; avar enakku uththaravu aru'linaar; naan paathaa'laththin vayit'rilirunthu kookkuralittean, neer en saththaththaik keatteer.

Jon2.3 samuththiraththin nadumaiyamaagiya aazhaththilea neer ennaith tha'l'livitteer; neeroattam ennaich soozhnthuko'ndathu; ummudaiya ve'l'langga'lum alaiga'lum ellaam enmeal pura'ndathu.

Jon2.4 naan umathu ka'nga'lukku ethirea iraathapadikkuth tha'l'lappattean; aagilum innamum ummudaiya parisuththa aalayaththai noakkuvean en'rean.

Jon2.5 tha'n'neerga'l piraa'napariyantham ennai nerukkinathu; aazhi ennaich soozhnthathu; kada'rpaasi en thalaiyaich sut'rikko'ndathu.

Jon2.6 parvathangga'lin adivaarangga'l pariyanthamum i'rangginean; boomiyin thaazhppaa'lga'l en'ren'raikkum ennai adaikki'rathaayirunthathu; aanaalum en theavanaagiya karththaavea, neer en piraa'nanai azhivukkuth thappuviththeer.

Jon2.7 en aaththumaa ennil thoynthupoagaiyil karththarai ninaiththean; appozhuthu en vi'n'nappam umathu parisuththa aalayaththilea ummidaththil vanthu searnthathu.

Jon2.8 poyyaana maayaiyaip pat'rikko'l'lugi'ravarga'l thangga'lukku varum kirubaiyaip poakkadikki'raarga'l.

Jon2.9 naanoavenil thuthiyin saththaththoadea umakkup baliyiduvean; naan pa'n'nina poruththanaiyaich seluththuvean; iradchippu karththarudaiyathu en'raan.

Jon2.10 karththar meenukkuk katta'laiyittaar, athu yoanaavaik karaiyilea kakkivittathu.

<<    yoanaa 3    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  

Jon3.1 ira'ndaantharam karththarudaiya vaarththai yoanaavukku u'ndaagi, avar:

Jon3.2 nee ezhunthu mahaa nagaramaagiya niniveakkup poay, naan unakkuk ka'rpikkum vaarththaiyai atha'rku viroathamaayp pirasanggi en'raar.

Jon3.3 yoanaa ezhunthu, karththarudaiya vaarththaiyinpadiyea niniveakkup poanaan; ninivea moon'runaa'l pirayaa'na visthaaramaana mahaa periya nagaramaayirunthathu.

Jon3.4 yoanaa nagaraththil piraveasiththu, orunaa'l pirayaa'nampa'n'ni: innum naa'rpathunaa'l u'ndu, appozhuthu ninivea kavizhkkappattuppoam en'ru koo'rinaan.

Jon3.5 appozhuthu niniveayilu'l'la janangga'l theavanai visuvaasiththu, ubavaasagnseyyumpadik koo'rinaarga'l; periyoarmuthal si'riyoarmattum irattuduththikko'ndaarga'l.

Jon3.6 inthach seythi niniveayin raajaavukku ettinapoathu, avan than singgaasanaththaivittu ezhunthu, thaan uduththiyiruntha uduppaik kazhat'rippoattu, irattai uduththikko'ndu, saambalilea udkaarnthaan.

Jon3.7 mealum raajaa, thaanum than pirathaaniga'lum nir'nayampa'n'nina katta'laiyaaga, niniveayilenggum manusharum mirugangga'lum, maaduga'lum aaduga'lum on'rum rusipaaraathirukkavum, meayaamalum tha'n'neer kudiyaamalum irukkavum,

Jon3.8 manusharum mirugangga'lum irattinaal moodikko'ndu, theavanai noakki uraththa saththamaayk kooppidavum, avaravar thamtham pollaatha vazhiyaiyum thamtham kaiga'lilu'l'la kodumaiyaiyum vittuth thirumbavungkadavarga'l.

Jon3.9 yaarukkuth theriyum; naam azhinthu poagaathapadikku oruvea'lai theavan manasthaabappattu, thammudaiya ukkira koabaththaivittuth thirumbinaalum thirumbuvaar en'ru koo'rachsonnaan.

Jon3.10 avarga'l thangga'l pollaatha vazhiyaivittuth thirumbinaarga'len'ru theavan avarga'ludaiya kiriyaiga'laip paarththu, thaam avarga'lukkuch seyvean en'ru solliyiruntha theenggaik ku'riththu manasthaabappattu, athaich seyyaathirunthaar.

<<    yoanaa 4    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  

Jon4.1 yoanaavukku ithu migavum visanamaayirunthathu; avan kadungkoabangko'ndu,

Jon4.2 karththarai noakki vi'n'nappampa'n'ni: aa karththaavea, naan en theasaththil irukkumpoathea naan ithaich sollavillaiyaa? ithinimiththamea naan munnamea tharsheesukku oadippoanean; neer irakkamum mana urukkamum neediya saanthamum miguntha kirubaiyumu'l'lavarum, theenggukku manasthaabappadugi'ravarumaana theavanen'ru a'rivean.

Jon4.3 ippoathum karththaavea, en piraa'nanai ennaivittu eduththukko'l'lum; naan uyiroadirukki'rathaippaarkkilum saagi'rathu nalamaayirukkum en'raan.

Jon4.4 atha'rkuk karththar: nee erichchalaayirukki'rathu nallathoa en'raar.

Jon4.5 pinbu yoanaa nagaraththilirunthu pu'rappattu, nagaraththukkuk kizhakkeapoay, anggea thanakku oru kudisaiyaip poattu, nagaraththukkuch sambavikkappoagi'rathaith thaan paarkkumattum athin keezh nizhalil udkaarnthirunthaan.

Jon4.6 yoanaavudaiya thalaiyinmeal nizhalu'ndaayirukkavum, avanai avanudaiya manamadivukku neenggalaakkavum theavanaagiya karththar oru aama'nakkuch sediyai mu'laikkak katta'laiyittu, athai avanmeal oanggi va'larappa'n'ninaar; antha aama'nakkinmeal yoanaa migavum santhoashappattaan.

Jon4.7 ma'runaa'liloa kizhakku ve'lukkum nearaththil theavan oru poochchiyaik katta'laiyittaar; athu aama'nakkuch sediyai ariththuppoattathu; athinaal athu kaaynthupoayit'ru.

Jon4.8 sooriyan uthiththapoathu theavan ush'namaana keezhkkaat'raik katta'laiyittaar; appozhuthu veyil yoanaavudaiya thalaiyil padugi'rathinaal avan soarnthupoay, thanakku'l'lea saavai virumbi: naan uyiroadirukki'rathaippaarkkilum saagi'rathu nalamaayirukkum en'raan.

Jon4.9 appozhuthu theavan yoanaavai noakki: nee aama'nakkinimiththam erichchalaayirukki'rathu nallathoa en'raar; atha'rku avan: naan mara'napariyanthamum erichchalaayirukki'rathu nallathuthaan en'raan.

Jon4.10 atha'rkuk karththar: nee pirayaasappadaathathum, nee va'larkkaathathum, oru iraaththiriyilea mu'laiththathum, oru iraaththiriyilea azhinthupoanathumaana aama'nakkukkaagap parithabikki'raayea.

Jon4.11 valathukaikkum idathukaikkum viththiyaasam a'riyaatha iladchaththu irubathinaayirampearukku athigamaana manusharum aneaga mirugajeevanga'lum irukki'ra mahaa nagaramaagiya niniveakkaaga naan parithabiyaamaliruppeanoa en'raar.