<<    2 theemoaththeayu 1    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18  

2Ti1.1 ki'risthu iyeasuvinaal u'ndaayirukki'ra jeevanaippat'riya vaakkuththaththaththinpadi, theavanudaiya siththaththinaalea, iyeasuki'risthuvin appoasthalanaayirukki'ra pavul,

2Ti1.2 piriyamu'l'la kumaaranaagiya theemoaththeayuvukku ezhuthugi'rathaavathu: pithaavaagiya theavanaalum nammudaiya karththaraagiya ki'risthu iyeasuvinaalum kirubaiyum irakkamum samaathaanamum u'ndaavathaaga.

2Ti1.3 naan iravum pagalum idaividaamal en jebangga'lil unnai ninaiththu, un ka'n'neerai gnaabagampa'n'ni, santhoashaththaal ni'raiyappadumpadikku unnaik kaa'na vaagnchaiyaayirunthu,

2Ti1.4 unnilu'l'la maayamat'ra visuvaasaththai ninaivukoorugi'rathinaal, en munnoarga'l mutha'rko'ndu suththa manachsaadchiyoadea aaraathiththuvarum theavanai naan sthoaththirikki'rean.

2Ti1.5 antha visuvaasam munthi un paattiyaagiya loavisaa'lukku'l'lum un thaayaagiya ainikkeayaa'lukku'l'lum nilaiththirunthathu; athu unakku'l'lum nilaiththirukki'rathen'ru nichchayiththirukki'rean.

2Ti1.6 ithinimiththamaaga, naan unmeal en kaiga'lai vaiththathinaal unakku u'ndaana theavavaraththai nee analmootti ezhuppividumpadi unakku ninaippoottugi'rean.

2Ti1.7 theavan namakkup bayamu'l'la aaviyaik kodaamal, balamum anbum the'lintha buththiyu'l'la aaviyaiyea koduththirukki'raar.

2Ti1.8 aagaiyaal nammudaiya karththaraip pat'riya saadchiyaikku'riththaavathu, avar nimiththam kattappattirukki'ra ennaik ku'riththaavathu, nee vedkappadaamal, theavavallamaikkeat'rapadi suviseashaththi'rkaaga ennoadeakoodath theengganubavi.

2Ti1.9 avar nammudaiya kiriyaiga'linpadi nammai iradchikkaamal, thammudaiya theermaanaththinpadiyum, aathikaalamuthal ki'risthu iyeasuvukku'l namakku aru'lappatta kirubaiyinpadiyum, nammai iradchiththu, parisuththa azhaippinaalea azhaiththaar.

2Ti1.10 nammudaiya iradchagaraagiya iyeasuki'risthu pirasannamaanathinaalea anthak kirubai ippozhuthu ve'lippaduththappattathu; avar mara'naththaip parigariththu, jeevanaiyum azhiyaamaiyaiyum suviseashaththinaalea ve'liyaranggamaakkinaar.

2Ti1.11 atha'rku naan pirasanggiyaagavum, appoasthalanaagavum, pu'rajaathiyaarukkup poathaganaagavum niyamikkappattean.

2Ti1.12 athinimiththam naan inthap paaduga'laiyum anubavikki'rean; aayinum, naan vedkappadugi'rathillai; eanen'raal, naan visuvaasiththirukki'ravar innaar en'ru a'rivean, naan avaridaththil oppukkoduththathai avar annaa'lvaraikkum kaaththukko'l'la vallavaraayirukki'raaren'ru nichchayiththumirukki'rean.

2Ti1.13 nee ki'risthu iyeasuvaippat'rum visuvaasaththoadum anboadum ennidaththil keattirukki'ra aaroakkiyamaana vasanangga'lin sattaththaik kaikko'ndiru.

2Ti1.14 unnidaththil oppuvikkappatta antha na'rporu'lai namakku'l'lea vaasampa'n'nugi'ra parisuththa aaviyinaalea kaaththukko'l.

2Ti1.15 aasiyaanaattilirukki'ra yaavarum, avarga'lil pigellu ermogenea muthalaay ennaivittu vilaginaarga'len'ru a'rinthirukki'raay.

2Ti1.16 oneasippoaruvin veettaarukkuk karththar irakkang katta'laiyiduvaaraaga; avan aneagantharam ennai i'laippaat'rinaan; en vilanggaikku'riththu avan vedkappadavumillai;

2Ti1.17 avan roamaavil vanthirunthapoathu athiga jaakkirathaiyaay ennaith theadik ka'ndupidiththaan.

2Ti1.18 annaa'lilea avan karththaridaththil irakkaththaik ka'ndadaiyumpadi, karththar avanukku anukkiragagnseyvaaraaga; avan ebeasuvilea seytha pa'rpala uthaviga'laiyum nee nan'raay a'rinthirukki'raayea.

<<    2 theemoaththeayu 2    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  

2Ti2.1 aathalaal, en kumaaranea, nee ki'risthu iyeasuvilu'l'la kirubaiyil balappadu.

2Ti2.2 aneaga saadchiga'lukku munbaaga nee ennidaththil keattavaiga'lai mat'ravarga'lukkup poathikkaththakka u'nmaiyu'l'la manusharga'lidaththil oppuvi.

2Ti2.3 neeyum iyeasuki'risthuvukku nalla poarchseavaganaayth theengganubavi.

2Ti2.4 tha'ndil seavagampa'n'nugi'ra evanum, thannaich seavagamezhuthikko'ndavanukku eat'ravanaayirukkumpadi, pizhaippukkaduththa aluvalga'lil sikkikko'l'lamaattaan.

2Ti2.5 mealum oruvan malyuththampa'n'ninaalum, sattaththinpadi pa'n'naavittaal mudisoottappadaan.

2Ti2.6 pirayaasappattup payiridugi'ravan palanil munthip panggadaiyavea'ndum.

2Ti2.7 naan sollugi'ravaiga'laich sinthiththukko'l; karththar ellaak kaariyangga'lilum unakkup buththiyaith thantharu'luvaar.

2Ti2.8 thaaveethin santhathiyil pi'rantha iyeasuki'risthu, en suviseashaththinpadiyea, mariththoarilirunthezhuppappattavaren'ru ninaiththukko'l.

2Ti2.9 inthach suviseashaththinimiththam naan paathaganpoalak kattappattu, thunbaththai anubavikki'rean; theavavasanamoa kattappattirukkavillai.

2Ti2.10 aagaiyaal, therinthuko'l'lappattavarga'l ki'risthu iyeasuvinaal u'ndaana iradchippai niththiya magimaiyoadea pet'rukko'l'lumpadi, sagalaththaiyum avarga'l nimiththamaagach sagikki'rean.

2Ti2.11 intha vaarththai u'nmaiyu'l'lathu; ennavenil, naam avaroadeakooda mariththoamaanaal, avaroadeakoodap pizhaiththumiruppoam;

2Ti2.12 avaroadeakoodap paaduga'laich sagiththoamaanaal avaroadeakooda aa'lugaiyum seyvoam; naam avarai ma'ruthaliththaal, avarum nammai ma'ruthalippaar;

2Ti2.13 naam u'nmaiyillaathavarga'laayirunthaalum, avar u'nmaiyu'l'lavaraayirukki'raar; avar thammaiththaam ma'ruthalikkamaattaar.

2Ti2.14 ivaiga'lai avarga'lukku ninaippootti, on'rukkum pirayoajanamillaamal, keadki'ravarga'laik kavizhththuppoadugi'ratha'rkeathuvaana vaakkuvaatham seyyaathapadikku, karththarukku munbaaga avarga'lukku echchariththup buththisollu.

2Ti2.15 nee vedkappadaatha oozhiyakkaaranaayum saththiya vasanaththai nithaanamaayp paguththup poathikki'ravanaayum unnaith theavanukku munbaaga uththamanaaga ni'ruththumpadi jaakkirathaiyaayiru.

2Ti2.16 seerkeadaana vee'npeachchuga'lukku vilagiyiru; avaiga'laal (ka'l'lappoathagarga'laana) avarga'l athiga avabakthiyu'l'lavarga'laavaarga'l;

2Ti2.17 avarga'ludaiya vaarththai aripi'lavaiyaippoalap padarum; imeneayum pileaththum appadippattavarga'l;

2Ti2.18 avarga'l saththiyaththai vittu vilagi, uyirththezhuthal nadanthaayit'ren'ru solli, silarudaiya visuvaasaththaik kavizhththuppoadugi'raarga'l.

2Ti2.19 aagilum theavanudaiya u'ruthiyaana asthibaaram nilaiththirukki'rathu; karththar thammudaiyavarga'lai a'rivaarenbathum, ki'risthuvin naamaththaich sollugi'ra evanum aniyaayaththaivittu vilagakkadavanenbathum, atha'rku muththiraiyaayirukki'rathu.

2Ti2.20 oru periya veettilea ponnum ve'l'liyumaana paaththirangga'lumallaamal, maramum ma'n'numaana paaththirangga'lumu'ndu; avaiga'lil sila kanaththi'rkum sila kanaveenaththi'rkumaanavaiga'l.

2Ti2.21 aagaiyaal oruvan ivaiga'lai vittu, thannaich suththigariththukko'ndaal, avan parisuththamaakkappattathum, ejamaanukku ubayoagamaanathum, entha na'rkiriyaikkum aayaththamaakkappattathumaana kanaththukkuriya paaththiramaayiruppaan.

2Ti2.22 an'riyum, paaliyaththukkuriya ichchaiga'lukku nee vilagiyoadi, suththa iruthayaththoadea karththaraith thozhuthuko'l'lugi'ravarga'ludanea, neethiyaiyum visuvaasaththaiyum anbaiyum samaathaanaththaiyum adaiyumpadi naadu.

2Ti2.23 buththiyeenamum ayukthamumaana tharkkangga'l sa'ndaiga'laip pi'rappikkumen'ru a'rinthu, avaiga'lukku vilagiyiru.

2Ti2.24 karththarudaiya oozhiyakkaaran sa'ndaipa'n'nugi'ravanaayiraamal, ellaaridaththilum saanthamu'l'lavanum, poathagasamarththanum, theemaiyaich sagikki'ravanumaayirukkavea'ndum.

2Ti2.25 ethirpeasugi'ravarga'l saththiyaththai a'riyumpadi theavan avarga'lukku mananthirumbuthalai aru'laththakkathaagavum,

2Ti2.26 pisaasaanavanudaiya ichchaiyinpadi seyya avanaal pidipattirukki'ra avarga'l ma'rupadiyum mayakkanthe'linthu avan ka'n'nikku neenggaththakkathaagavum, saanthamaay avarga'lukku ubatheasikkavea'ndum.

<<    2 theemoaththeayu 3    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17  

2Ti3.1 mealum, kadaisinaadka'lil kodiya kaalangga'l varumen'ru a'rivaayaaga.

2Ti3.2 eppadiyenil, manusharga'l tha'rpiriyaraayum, pa'nappiriyaraayum, veembukkaararaayum, aganthaiyu'l'lavarga'laayum, thooshikki'ravarga'laayum, thaaythagappanmaarukkuk keezhppadiyaathavarga'laayum, nan'riya'riyaathavarga'laayum, parisuththamillaathavarga'laayum,

2Ti3.3 subaava anbillaathavarga'laayum, i'nanggaathavarga'laayum, avathoo'ru seygi'ravarga'laayum, ichchaiyadakkamillaathavarga'laayum, kodumaiyu'l'lavarga'laayum, nalloaraip pagaikki'ravarga'laayum,

2Ti3.4 thuroagiga'laayum, thu'nigaramu'l'lavarga'laayum, i'rumaappu'l'lavarga'laayum, theavappiriyaraayiraamal sugaboagappiriyaraayum,

2Ti3.5 theavabakthiyin veashaththaith thariththu athin belanai ma'ruthalikki'ravarga'laayum iruppaarga'l; ippadippattavarga'lai nee vittu vilagu.

2Ti3.6 paavangga'laal ni'rainthu, pa'rpala ichchaiga'laal izhuppu'ndu,

2Ti3.7 eppoathum kat'raalum orupoathum saththiyaththai a'rinthu u'naraathavarga'laayirukki'ra pe'npi'l'laiga'ludaiya veeduga'lil ippadippattavarga'l nuzhainthu, avarga'lai vasappaduththikko'l'lugi'raarga'l.

2Ti3.8 yanneayum yambireayum moaseakku ethirththu nin'rathupoala ivarga'lum saththiyaththukku ethirththu ni'rki'raarga'l; ivarga'l thurpbuththiyu'l'la manusharga'l, visuvaasavishayaththil pareedchaikku nillaathavarga'l.

2Ti3.9 aanaalum, ivarga'l athigamaayp balappaduvathillai; avviruvarudaiya mathikeadu ellaarukkum ve'lippattathupoala, ivarga'ludaiya mathikeadum ve'lippadum.

2Ti3.10 neeyoa en poathagaththaiyum nadakkaiyaiyum noakkaththaiyum visuvaasaththaiyum neediya saanthaththaiyum anbaiyum po'rumaiyaiyum,

2Ti3.11 anthiyoakiyaa, ikkoaniyaa, leesthiraa ennum patta'nangga'lil enakku u'ndaana thunbangga'laiyum paaduga'laiyum nan'raay a'rinthirukki'raay; evva'lavoa thunbangga'laich sagiththean; ivaiyellaavat'rinin'rum karththar ennai neenggalaakkivittaar.

2Ti3.12 an'riyum ki'risthu iyeasuvukku'l theavabakthiyaay nadakka manathaayirukki'ra yaavarum thunbappaduvaarga'l.

2Ti3.13 pollaathavarga'lum eththarga'lumaanavarga'l moasampoakkugi'ravarga'laagavum, moasampoagi'ravarga'laagavumirunthu meanmealum keadu'l'lavarga'laavaarga'l.

2Ti3.14 nee kat'ru nichchayiththukko'ndavaiga'lil nilaiththiru; avaiga'lai innaaridaththil kat'raay en'ru nee a'rinthirukki'rathumallaamal,

2Ti3.15 ki'risthu iyeasuvaippat'rum visuvaasaththinaalea unnai iradchippukkeat'ra gnaanamu'l'lavanaakkaththakka parisuththa veatha ezhuththukka'lai, nee si'ruvayathumuthal a'rinthavanen'rum unakkuth theriyum.

2Ti3.16 veathavaakkiyangga'lellaam theavaaaviyinaal aru'lappattirukki'rathu; theavanudaiya manushan thea'rinavanaagavum, entha na'rkiriyaiyugn seyyath thaguthiyu'l'lavanaagavum irukkumpadiyaaga,

2Ti3.17 avaiga'l ubatheasaththukkum, kadinthuko'l'luthalukkum, seerthiruththalukkum, neethiyaip padippikkuthalukkum pirayoajanamu'l'lavaiga'laayirukki'rathu.

<<    2 theemoaththeayu 4    >>

  1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22  

2Ti4.1 naan theavanukku munbaagavum, uyiroadirukki'ravarga'laiyum mariththavarga'laiyum niyaayantheerkkappoagi'ra karththaraagiya iyeasuki'risthuvukku munbaagavum, avarudaiya pirasannamaaguthalaiyum avarudaiya raajyaththaiyum saadchiyaaga vaiththuk katta'laiyidugi'rathaavathu:

2Ti4.2 samayam vaayththaalum vaaykkaavittaalum jaakkirathaiyaayth thiruvasanaththaip pirasanggampa'n'nu; ellaa neediya saanthaththoadum ubatheasaththoadum ka'ndanampa'n'ni, kadinthuko'ndu, buththisollu.

2Ti4.3 eanen'raal, avarga'l aaroakkiyamaana ubatheasaththaip po'rukka manathillaamal, seviththinavu'l'lavarga'laagi, thangga'l suya ichchaiga'lukkeat'ra poathagarga'laith thangga'lukkuth thira'laagach searththukko'ndu,

2Ti4.4 saththiyaththukkuch seviyai vilakki, kattukkathaiga'lukkuch saaynthupoagungkaalam varum.

2Ti4.5 neeyoa ellaavat'rilum manaththe'livu'l'lavanaayiru, theengganubavi, suviseashaganudaiya vealaiyaich sey, un oozhiyaththai ni'raiveat'ru.

2Ti4.6 eanen'raal, naan ippozhuthea baanabaliyaaga vaarkkappattuppoagi'rean; naan theagaththai vittup piriyum kaalam vanthathu.

2Ti4.7 nalla poaraattaththaip poaraadinean, oattaththai mudiththean, visuvaasaththaik kaaththukko'ndean.

2Ti4.8 ithumuthal neethiyin kireedam enakkaaga vaikkappattirukki'rathu, neethiyu'l'la niyaayaathibathiyaagiya karththar annaa'lilea athai enakkuth thantharu'luvaar; enakku maaththiramalla, avar pirasannamaaguthalai virumbum yaavarukkum athaith thantharu'luvaar.

2Ti4.9 nee seekkiramaay ennidaththil varumpadi jaakkirathaippadu.

2Ti4.10 eanen'raal, theamaa ippirapagnchaththinmeal aasaivaiththu, ennaivittup pirinthu, thesaloanikkea patta'naththukkup poayvittaan; kireskea kalaaththiyaa naatti'rkum, theeththu thalmaaththiyaa naatti'rkum poayvittaarga'l.

2Ti4.11 lookkaamaaththiram ennoadea irukki'raan. maa'rkuvai unnoadea koottikko'nduvaa; oozhiyaththil avan enakkup pirayoajanamu'l'lavan.

2Ti4.12 theegikkuvai naan ebeasuvukku anuppinean.

2Ti4.13 thuroavaa patta'naththilirukki'ra kaarppu enbavan vasaththil naan vaiththuvantha mealanggiyaiyum, pusthagangga'laiyum, viseashamaayth thoa'rsuru'lga'laiyum, nee varugi'rapoathu eduththukko'nduvaa.

2Ti4.14 kannaanaagiya aleksanthar enakku vegu theemaiseythaan; avanudaiya seygaikkuththakkathaagak karththar avanukkup bathila'lippaaraaga.

2Ti4.15 neeyum avanaikku'riththu echcharikkaiyaayiru; avan nammudaiya vaarththaiga'lukku migavum ethirththunin'ravan.

2Ti4.16 naan muthalvisai uththaravusolla ni'rkaiyil oruvanum ennoadeakooda irukkavillai, ellaarum ennaik kaivittaarga'l; anthak kut'ram avarga'lmeal sumaraathiruppathaaga.

2Ti4.17 karththaroa enakkuth thu'naiyaaga nin'ru, ennaalea pirasanggam ni'raivea'rugi'ratha'rkaagavum, pu'rajaathiyaarellaarum keadki'ratha'rkaagavum, ennaip balappaduththinaar; singgaththin vaayilirunthum naan iradchikkappattean.

2Ti4.18 karththar ellaath theemaiyinin'rum ennai iradchiththu, thammudaiya parama raajyaththai adaiyumpadi kaappaat'ruvaar; avarukkuch sathaakaalangga'lilum magimai u'ndaavathaaga. aamen.

2Ti4.19 piriskaa'lukkum aakkillaavukkum, oneasippoaruvin veettaarukkum en vaazhththuthalaich sollu.

2Ti4.20 erasthu korinthupatta'naththil irunthuvittaan; thuroappeemuvai mileaththuvil viyaathippattavanaaga vittuvanthean.

2Ti4.21 maarikaalaththukkumun nee vanthu searumpadi jaakkirathaippadu. aibooluvum, putheagnsum, leenuvum, kalavuthiyaa'lum, mat'rellaach sagoathararum unakku vaazhththuthal sollugi'raarga'l.

2Ti4.22 karththaraagiya iyeasuki'risthu un aaviyudaneakooda iruppaaraaga. kirubai ungga'loadiruppathaaga. aamen.